DIPLOMSKI

————

Modeli i razredi školarina

za upis diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:

 • Postignutom uspjehu u sklopu razredbene provjere (ukoliko kandidat pristupi provjeri)
 • Odabiru modela školarine (jednokratno, semestralno i mjesečno)

1.1. Ovisno o ova dva parametra školarine za akademsku godinu 2019./2020. iznose*:

Bodovi u sklopu razredbenog postupka Jednokratna uplata u HRK Dvokratna (semestralna) uplata u HRK 12 mjesečnih rata u HRK

od 85

18.000

19.000

20.000

od 70 do 84

22.500

23.750

25.000

od 55 do 69

27.000

28.500

30.000

od 40 do 54

31.500

33.250

35.000

od 0 do 39

36.000

38.000

40.000

*Vrijedi za sve diplomske studije osim studija Filmska i televizijska režija i produkcija.

Za ostvarivanje popusta iz gornje tablice obavezno je predati svu upisnu dokumentaciju (uključujući i potvrdu o završetku preddiplomske razine studija), zaključno s 19. listopadom 2019.

Više informacija o načinu ostvarivanja bodova za popust na školarinu, kandidati mogu saznati na linku upisi putem razredbene provjere.

1.2. Školarina za diplomski studij Filmska i televizijska režija i produkcija za akademsku godinu 2019./2020. iznosi:

Bodovi u sklopu razredbenog postupka Jednokratna uplata u HRK Dvokratna (semestralna) uplata u HRK 12 mjesečnih rata u HRK
93 -100 20.000 21.000 22.000
85 – 92 25.000 26.250 27.500
77 – 84 30.000 31.500 33.000
69 -76 35.000 36.750 38.500
60 – 68 40.000 42.000 44.000

(Za upis je potrebno ostvariti najmanje 60% ukupnih bodova)

Više informacija o postupku razredbene provjere za diplomski studij Filmska i televizijska režija i produkcija, kandidati mogu saznati na linku upisi putem razredbene provjere.

Školarina uključuje:

 • Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
 • Nastavu prema nastavnom planu i programu
 • Terensku nastavu – troškove prijevoza
 • Grupno ili individualno mentorstvo i konzultacije
 • Dva izlaska na ispit iz svakog kolegija
 • Uporaba biblioteke i multi-media centra
 • Uporabu informatičkog sustava Ustanove “EduNeta”
 • Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
 • Program CARPE DIEM – korištenje sportskih objekata u terminima u najmu Ustanove, posjete kazališnim predstavama, koncertima i sl.
 • Obranu Diplomskog rada ukoliko student u roku od dvije godine od završetka zadnjeg semestra pristupi obrani Diplomskog rada

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Tvrtke partneri

PREDDIPLOMSKI

————

Modeli i razredi školarina

za upis preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:

 • Odabiru modela školarine, jednokratno, semestralno ili mjesečno
 • Postignutom uspjehu u sklopu prijemnog ispita ili državne mature

Ovisno o ova dva parametra školarine za studije Ekonomija poduzetništva, Novinarstvo, Odnosi s javnošću i studij medija, Poslovna ekonomija, Poslovna informatika, Turizam i Tehnički menadžment u akademskoj godini 2019./2020. iznose:

Bodovi ostvareni na prijemnom ispitu Ukupni bodovi ostvareni u aplikaciji www.postani-student.hr Jednokratna uplata u HRK Dvokratna (semestralna) uplata u HRK 12 mjesečnih rata u HRK
183 i više 760 i više 18.000 18.948 19.895
155 – 182,9 680 – 759,9 19.500 20.527 21.553
104 – 154,9 455 – 679,9 22.500 23.684 24.868
83 – 103,9 380 – 454,9 27.000 28.421 29.842
Manje od 83 Manje od 380 33.250 35.000 36.750

Ovisno o ova dva parametra školarina za studij Filmskog televizijskog i multimedijskog oblikovanja u akademskoj godini 2019./2020. iznosi:

Bodovi ostvareni na općem dijelu prijemnog ispita Ukupni bodovi ostvareni u aplikaciji www.postani-student.hr Jednokratna uplata u HRK Dvokratna (semestralna) uplata u HRK 12 mjesečnih rata u HRK
175 i više 800 i više 22.000 23.159 24.316
155 – 174,9 760 – 799,9 23.500 24.738 25.974
125 – 154,9 650 – 759,9 26.500 27.895 29.290
110 – 124,9 600 – 649,9 31.000 32.632 34.264
Manje od 110 Manje od 600 36.000 37.895 39.790

 

Ostvarivanje bodova za popust na školarinu

Više informacija o načinu ostvarivanja bodova za popust na školarinu kandidati mogu saznati na sljedećim linkovima:

Školarina uključuje:

 • Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
 • Nastavu prema nastavnom planu i programu
 • Grupno i/ili individualno mentorstvo
 • Dva izlaska na ispit iz svakog predmeta
 • Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
 • Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
 • Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
 • Korištenje informacijskog sustava VELEUČILIŠTA za potrebe studiranja
 • Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
 • Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
 • Obranu Završnog/Diplomskog rada
 • Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil