Asertivnost

CILJEVI I ISHODI

Ciljevi programa

Osvijestiti vlastite obrasce ponašanja u interpersonalnim odnosima, razviti vještine asertivnog komuniciranja i asertivnih obrazaca ponašanja koji omogućuju kvalitetno komuniciranje u profesionalnom kontekstu.

Ishodi učenja

  • Prepoznati i razlikovati asertivno i neasertivno ponašanje kod sebe i drugih
  • Izabrati prikladan stil komuniciranja i prilagoditi ga sugovorniku i situaciji
  • Upravljati samoprezentacijom (dojmom koji žele ostaviti na druge)
  • Koristiti asertivne tehnike
Asertivnost