Asertivnost

SADRŽAJ PROGRAMA

Osnovni podaci

Područje: Komunikacije i marketing

Razina: Stručni neformalni program

Način izvođenja: U učionici Interaktivna radionica (PPT, upitnici samoprocjene, igranje uloga, rasprava, vježbe u parovima i trijadama, rješavanje konkretnih situacija…)

Termin održavanja:

Uvjeti za stjecanje VERN’ovog certifikata: Prisustvovanje radionici.

Sadržaj programa

 • što je asertivnost
 • asertivno ponašanje vs. manipulativno, agresivno i pasivno ponašanje
 • uzroci i posljedice neasertivnih i asertivnih oblika ponašanja
 • temeljna asertivna prava
 • samoprezentacijske strategije
 • kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju
 • korisne asertivne tehnike
 • usvajanje i uvježbavanje verbalnih i neverbalnih komunikacijskih alata (aktivno slušanje, parafraziranje i reflektiranje)
 • neverbalna komunikacija u funkciji asertivnosti

Za koga je namijenjeno

 • osobe koje žele biti uspješni članovi tima, menadžeri i lideri
 • osobe koje žele znati kako ispregovarati „win – win“ dogovor
 • osobe koje žele biti pod manjim utjecajem stresa i nervoze
 • osobe koje žele biti više asertivne, a manje pasivne ili agresivne
 • sve osobe koje žele razviti vještine asertivnog komuniciranja i asertivnih obrazaca ponašanja koji omogućuju kvalitetno komuniciranje u profesionalnom kontekstu
 • studenti VERN’a (sva studijska usmjerenja)
 • alumniji VERN’a

Predavačica

Silvana Fratrić Kunac, profesorica psihologije
Asertivnost