Integralno vodstvo

SADRŽAJ PROGRAMA

Osnovni podaci

Program: Integralno vodstvo

Područje: Menadžment

Razina: Stručni neformalni program

Trajanje programa: 60 školskih sati

Termin održavanja:

Način izvođenja nastave: U učionici, predavanja, vježbe, praktični zadaci i radionice.

Uvjeti za završetak i stjecanje VERN’ovog certifikata: Aktivno sudjelovanje u vježbama i radionicama, izrada projektnog zadatka i pismeni test znanja.

Sadržaj programa

Okvirni sadržaj programa

 • Koje sposobnosti, vještine i kompetencije mora posjedovati rukovoditelj
 • Stvarne i umjetne razlike između menadžera i lidera
 • Stilovi rukovođenja
 • Alati učinkovitog rukovođenja (komuniciranje, planiranje, delegiranje, upravljanje vremenom, vođenje poslovnih sastanaka)
 • Misija rukovoditeljskog posla (dužnosti, odgovornosti i ovlasti)
 • Donošenje odluka
 • Motiviranje, moć i utjecaj
 • Strateško vođenje
 • Upravljanje promjenama
 • Nove liderske uloge (facilitator, mentor, coach)
 • Tamne strane rukovođenja (opijenost položajem, narcisoidnost, opsjednutost ciljem, burnout)

Kompetencije

 • naučit ćete spoznati osobne snage i slabosti za obavljanje rukovoditeljskog posla,
 • saznat ćete kako postupati u različitim situacijama i prema različitim ljudima,
 • usvojit ćete alate učinkovitog rukovođenja,
 • razumjet ćete međuodnose upravljanja, ljudskih potencijala, organizacijske strukture i kulture,
 • saznat ćete kako pokrenuti i upravljati organizacijskim promjenama

Predavač

mr. sc. Zoran Komar, predavač na Veleučilištu VERN’
Integralno vodstvo