Upravljanje IoT sustavima

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima

Početak izvođenja: rujan 2024.

Besplatno uz HZZ vaučer

Opis programa

Program Upravljanje IoT sustavima upoznaje polaznike s automatiziranim sustavima baziranim na IoT konceptu. Polaznici će izraditi korisnička sučelja za prikupljanje i analizu podataka, izraditi upozorenja i sustave alarmiranja putem SMS-a i e-maila. Polaznici programa će za konkretne automatizirane sustave bazirane na IoT konceptu izraditi korisničko sučelje i povezati ga s mikroupravljačem, spojiti i kalibrirati senzore te prikupljati dobivene podatke na temelju kojih će upravljati radom aktuatora. Koristeći standardne dijelove (mikroupravljač, senzori i aktuatori, pripadajuće elektroničke komponente) i korisnička sučelja (Blynk, Cayenne IoT…) polaznici će spojiti, programirati i primijeniti različite načine upravljanja, nadzora i izrade scenarija automatiziranog IoT sustava.

Trajanje u satima (šk.h.)

 • Vođeni proces učenja i poučavanja: 40 sati 
 • Učenjem temeljenom na radu: 110 sati
 • Samostalne aktivnosti polaznika: 50 sati

Početak izvođenja: rujan 2024.

Slušaj predavanja uživo u modernim učionicama Sveučilišta VERN’ ili online kada će ti tako više odgovarati.

Cijena programa

 • Redovna cijena programa je 1,518.08 € , a program je besplatan uz korištenje 
  vaučera HZZ-a

Saznaj više o HZZ vaučerima

Kompetencije (što ćeš naučiti)

 • Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 • Povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
 • Programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
 • Programirati aplikacije
 • Postaviti parametre aplikacije
 • Odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
 • Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 • Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
 • Simulirati rad sklopova i/ili uređaja

Zatraži ponudu koja ti je potrebna za podnošenje zahtjeva HZZ-u.

Zatraži ponudu