Knjigovođa/Knjigovotkinja

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja

Besplatno uz HZZ vaučer

Opis programa

Naučite voditi poslovne knjige, usklađivati evidencije poslovnih događaja, te pripremati složene financijske izvještaje, služeći se pritom relevantnim knjigovodstvenim softverima.

Po uspješnom završetku programa usavršavanja za djelomične kvalifikacije Knjigovođa/Knjigovotkinja stječete uvjerenje za upis zvanja u e-radnu knjižicu.

Trajanje u satima

 • Vođeni proces učenja: 85 sati
 • Učenje temeljeno na radu: 140 sati
 • Samostalne aktivnosti: 125 sati

Cijena programa

 • Redovna cijena programa je  767,27 €, a program je besplatan uz korištenje vaučera HZZ-a

Saznaj više o HZZ vaučerima

Kompetencije koje ćete steći

 • provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 • provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 • voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 • obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 • zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 • izračunavati cijene zaliha
 • izrađivati kalkulacije po nalogu
 • obračunavati amortizaciju
 • provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 • obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 • ažurirati izvještaje u aplikacijama
 • izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 • komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 • poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Zatražite ponudu koja vam je potrebna kako biste podnijeli zahtjev HZZ-u.

Zatraži ponudu