Uspješna tajnica – uspješnija organizacija

SADRŽAJ PROGRAMA

Sadržaj programa i predavači

10.00 – 10.30 Uvod i upoznavanje
10.30 – 11.15 Kako se bolje zauzeti za svoje potrebe, a istovremeno ostvarivati ciljeve organizacije (dr. sc. Elvira Mlivić Budeš)
11.15 – 12.00 Uspješna komunikacija sa zahtjevnim sugovornicima (dr. sc. Maja Kolega, viša predavačica)
12.00 – 12.15 Pauza za kavu
12.15 – 13.00 Poslovno dopisivanje u vremenu komunikacijskih izazova (Vicko Krampus, prof. viši predavač na Veleučilištu VERN’)
13.00 – 14.00 Zaključak i umrežavanje uz ručak

Osnovni podaci

Program: Uspješna tajnica – uspješnija organizacija

Područje: Komunikacije i marketing

Razina: Stručni neformalni program.

Trajanje programa: 4 sata

Početak programa i cijena

Početak programa: veljača 2020.

Minimalna grupa: 10 polaznika/ca.

Cijena kotizacije u HRK: 500,00 kn (625,00 kn cijena s PDV-om)
*u program je uključena pauza za kavu i ručak.

Uspješna tajnica – uspješnija organizacija