Programi poslovnog i osobnog razvoja

Radno pravo

Radni odnosi, obračun plaće i međunarodni izvori radnog prava

zbog čega i na koji način poslodavac mora provoditi ovrhu na plaći?

kada se plaća ugovara ugovorom o radu, kada se uređuje pravilnikom, a kada kolektivnim ugovorom?

kako se provodi postupak zaštite dostojanstva radnika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja?

Znate li koja su znanja i vještine  potrebne za uspješno obavljanje kadrovskih poslova kao što su zasnivanje i prestanak radnog odnosa, obračun plaća, organizacija radnog vremena, provođenje ovrha na plaći? Koje je zakonsko uređenje sudske zaštite prava iz radnog odnosa i kako sudska praksa utječe na regulaciju radnih odnosa? Što je mobing?

U okviru stručnog obrazovnog programa „Radni odnosi, obračun plaće i međunarodni izvori radnog prava“ razmatraju se navedena pitanja, a na njih odgovaraju iskusni predavači i pravni stručnjaci. Programom se uvodi polaznike u ključne procese radnog prava, čije je razumijevanje posebno važno za pravilno i zakonito reguliranje radnih odnosa u trgovačkim društvima i ustanovama. Naglasak programa je na razumijevanju i praktičnoj provedbi zakonskih i podzakonskih propisa s područja radnog prava. Predviđeno trajanje programa je 54 sata, a izvodi se na Veleučilištu VERN’.

iskusni predavači s bogatim profesionalnim iskustvom

54 
sata

relevantni primjeri iz područja EU i međunarodnog radnog prava

8.000,00 kn
cijena s PDV-om

Zašto upisati

  • razumjet ćete implikacije radnog zakonodavstva na radnom mjestu
  • naučit ćete problematiku vezanu uz obračun i isplatu plaća i moći ćete proaktivno upravljati problematikom radnih odnosa
  • naučit ćete prepoznati situacije koje mogu stvoriti legalnu obvezu i odgovornost za poduzeće
  • naučit ćete kako riješiti potencijalne pravne probleme vezane uz problematiku bolovanja, zaštite trudnica, diskriminacije, mobinga, redovnih i izvanrednih otkaza, isplate otpremnina, naknade štete na radu itd.
  • dobit ćete pregled međunarodnih i EU izvora radnog prava

Istraži program

Sadržaj programa saznaj više

Predavači saznaj više

Ciljevi i ishodi saznaj više

Uvjeti upisa saznaj više

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Igor Buzov, dipl. inf., predavač
igor.buzov@vern.hr
Palmotićeva 82/1, Zagreb

Boška Relić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826
Palmotićeva 82/1, Zagreb