Teški ljudi

SADRŽAJ PROGRAMA

Osnovni podaci

Program: Kako se nositi s „teškim ljudima“

Područje: Komunikacije, marketing, PR…

Razina: Stručni neformalni program.

Trajanje programa: 8 sati (1 dan)

Termin održavanja: Program se održava subotom, u prostorijama Veleučilišta VERN’.

Način izvođenja nastave: Interaktivna radionica (PPT, upitnici samoprocjene, igranje uloga, rasprava, vježbe u parovima i trijadama, rješavanje konkretnih situacija…).

Uvjeti za završetak i stjecanje VERN’ovog certifikata: Prisustvovanje seminaru.

Sadržaj programa

Okvirni sadržaj programa:

  • Koje ljude smatramo “teškima” za suradnju? Koja su tipična ponašanja tih ljudi? Koje moguće potrebe stoje iza takvih ponašanja?
  • Koje crte ličnosti utječu na određena vrste ponašanja
  • Što je „mračnu“ trijadu: makijavelizam, narcizam i psihopatija
  • Situacijski i organizacijski činitelji koji pospješuju pojavu određenih vrsta ponašanja, kako uspostaviti zdravu organizacijsku kulturu.
  • Što je konflikt, vrste i stilovi konflikata, različiti ishodi konflikata
  • Koje praktične komunikacijske vještine nam pomažu pri učinkovitoj komunikaciji s osobama s različitim „teškim“ tipovima ponašanja
  • Radionica nudi mogućnost da se radi na konkretnim situacijama iz klijentovog poslovnog okruženja što omogućuje klijentima da steknu konkretne praktične strategije za postizanje uspješnijih ishoda u njihovoj poslovnoj praksi

Za koga je namijenjeno

  • Za osobe koje rade s napornim klijentima, prepredenim kolegama i ljutim šefovima
  • Svima koji rade u prodaji, servisnoj službi, uslužnim djelatnostima. medicini, provedbi zakona itd.
  • Voditeljima timova i osobama koji to žele postati

Predavačica

dr. sc. Maja Kolega, viša predavačica na Veleučilištu VERN’
Teški ljudi