Teški ljudi

POČETAK PROGRAMA I CIJENA

Početak programa i cijena

Početak programa: veljača 2020.

Minimalna grupa: 10 polaznika/ca.

Cijena programa u HRK: 1.500,00 kn (1.875,00 kn cijena s PDV-om)

Teški ljudi