Timski rad

CILJEVI I ISHODI

Ciljevi programa

Svrha ove radionice je razviti znanja i vještine učinkovitijeg timskog rada i upravljanja različitim fazama timskog procesa.

Ishodi učenja

  • identificirati osnove značajke timskog rada
  • opisati proces razvoja tima
  • prepoznati karakteristike učinkovitih timova
  • naučiti jake i slabe strane timskog odlučivanja
  • usporediti učinkovitost različitih oblika timova
  • opisati različite timske uloge i njihov doprinos funkcioniranju tima
  • naučiti primijeniti odgovarajuće alate za dijagnosticiranje stanja u timu i tehnike za povećanje timske učinkovitosti
Timski rad