Programi poslovnog i osobnog razvoja

Turistički vodič

početak programa: 27.9.2021.

Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017, 25/2019, 98/2019, 42/2020) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08); (NN 120/08), VERN’ provodi stručni ispit za

Turističkog vodiča

Današnji turisti idu na odmor ne toliko radi odmora već radi osobnog razvoja, žele se obrazovati na putovanju, naučiti nešto novo, upoznati lokalno stanovništo i običaje. U tom kontekstu, ako koriste organizirano putovanje preko turističke agencije vodit će ih turistički vodič koji se nalazi između turista (nije bitno jesu li oni već bili u tom gradu, zemlji, lokaciji ili ne) i samog grada. Turisti se najčešće orijentiraju prema vodiču: slušaju ga, upijaju njegove riječi te tako uče nove stvari, ako je vodič nepripremljen, čita s papira ili nezanteresiran, turisti će biti nezadovoljni jer nisu dobili jedno divno iskustvo, nisu doživjeli grad, nisu čuli pamtljivu i upečatljivu priču. Stoga, turistički je vodič važna karika u lancu stvaranja doživljaja jer turizam današnjice je turizam novog doba u kojem prodajemo i ostvarujemo snove.

Zašto položiti ispit za turističkog vodiča

 • jer je to zanimljiv, dinamičan i dobro plaćen posao koji se može obavljati povremeno ili uz drugi posao, ali i kao slobodno zanimanje,
 • jer temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu, jedino turistički vodič koji je položio stručni ispit može pokazivati i tumačiti znamenitosti turistima,
 • jer polaganjem općeg dijela ispita možete pristupiti i polaganju posebnog dijela ispita za turističke vodiče za turističke lokalitete na području pojedinih županija.

Zašto polagati na VERN'u

 • jer je inovativna, poduzetna i dinamična ustanova, koja kroz iskustvo Zagrebačke škole za menadžment može ponuditi specifično znanje i iskustvo u obrazovanju kadrova u turizmu,
 • jer jedini u RH omogućuje polaganje posebnog dijela ispita za 11 županija u malim grupama,
 • jer su predavači Studija turizma specijalisti i stručnjaci za određena područja turizma,
 • jer se tijekom teorijskog i praktičnog dijela programa uvažavaju sva formalna, neformalna i informalna stečena znanja iz pojedinih tema za koje se polaže ispit.

Nastavni plan

PREDMET BROJ SATI PREDAVAČ
Politički sustav Republike Hrvatske 5 Jelena Uzelac, dipl. iur., predavačica
Gospodarski sustav Republike Hrvatske 5 dr. sc. Dijana Pletikosa, docent
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6 dr.sc. Izidora Marković Vukadin, predavačica
Osnove turističkog zakonodavstva 5 Danijela Osrečak Perić, dipl.iur.
Hrvatska povijest 12 Miroslav Šašić, prof.
Turistički zemljopis Hrvatske 12 dr. sc. Zoran Klarić, profesor visoke škole u trajnom zvanju
Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske 12 Vicko Krampus, prof., viši predavač
Kultura govorenja i pisanja 8 Vicko Krampus, prof., viši predavač / mr. sc. Marija Novak-Ištok
Strani jezik (samo polaganje ispita) 0  
Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče / Vježbe 24 Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., viši predavač
Posebni dio programa po svakoj županiji/gradu Mladen Jauk/Miran Bojanić Morandini/Ivančica Šebalj

Predmeti Kultura govorenja i pisanja i Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča uključuju predavanja i vježbe, a ispit iz stranog jezika polažu samo oni kandidati koji su prijavili polaganje ispita za određeni strani jezik. Opći dio ispita se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika, a održava se najranije 15 dana nakon završetka predavanja na tečaju. Polaznici će prije završetka predavanja dobiti precizne upute za pripremu ispita, ispitnu literaturu te ključne teme – pitanja na koja moraju obratiti posebnu pozornost.

Polaznici imaju pravo izlaska na dva objavljena ispitna roka, a za svaki sljedeći izlazak na ispit plaćaju naknadu od 800,00 i/ili 400,00 kuna.

Posebni dio programa

Kandidati se prilikom prijave za opći dio programa mogu odmah prijaviti i za posebni dio programa za Grad Zagreb, te za županije: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Koprivničko-križevačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Međimursku, Varaždinsku, Istarsku i Primorsko-goransku. Grupe za pojedine županije će se formirati ovisno o interesu kandidata po posebnom programu koji obuhvaća po 10 sati teorijske nastave i po minimum 20 sati praktičnog rada na terenu za područje svake županije, odnosno Grada Zagreba. Doplata za polaganje posebnog ispita za jednu županiju zavisi o broju prijavljenih kandidata, a minimalni broj prijavljenih je 7.

Plan organizacije seminara

Provedba ovisi o minimalnom broju prijavljenih.


Prijave za posebne dijelove županija (osim ZG) primaju se najkasnije 15 dana prije početka svakog seminara.

Novi programi počinju 
 • Opći i posebni dio ZG: 27.9.2021.

Upisi i cijene

Koje formalne uvjete trebate ispuniti:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo EU,
 • poslovna sposobnost,
 • stečena najmanje srednja stručna sprema.

Dokumentacija
Što je potrebno dostaviti najkasnije tjedan dana prije početka predavanja općeg dijela seminar:

 • dokaz o uplati,
 • dokaz da imate najmanje srednju stručnu spremu,
 • izjavu za koju županiju/grad odnosno županije želite polagati posebni dio ispita ukoliko ne polažete samo opći dio ispita (prijavnica),
 • dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika ukoliko za to ispunjavate uvjete,
 • dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita.

Opći dio programa

Cijena općeg dijela ispita iznosi 3.900,00 kuna po osobi i moguće ju je platiti u 3 obroka.
Polaganje ispita na stranom jeziku nije obavezno.
Doplata za polaganje ispita na stranom jeziku iznosi 400,00 kuna, za svaki strani jezik.

Seminar se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 sati), te subotom ujutro, a obavezne terenske nastave se održavaju uglavnom vikendom.

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 • studenti i alumniji VERN’-a (VERN’a i Zagrebačke škole za menadžment),
 • turističke zajednice županija, gradova i općina,
 • pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba,
 • redovne članice UHPA-e.

Pravo na 5% popusta na opći dio imaju:

 • kandidati koji su prethodno na ZSM-u/VERN’u položili jedan od seminara u sklopu cjeloživotnog obrazovanja.

Cijena posebnog dijela ispita:

za grad Zagreb i Zagrebačku županiju iznosi 1.600,00kn (organiziranje ovisi o broju kandidata). Posebni dio ispita također se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika, a ukoliko se istovremeno polažu opći i posebni dio ispita, seminarski rad i praktični dio ispita izvodi se samo jednom.

IBAN za uplatu troškova programa je:

HR8124840081135043227
Sveučilište VERN’, Palmotićeva 82/1, ZG
opis plaćanja “turistički vodiči”
poziv na broj – OIB kandidata

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave se primaju do najkasnije tjedan dana prije početka seminara.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Služba za cjeloživotno učenje VERN’

Boška Relić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826
Palmotićeva 82/1, Zagreb