Voditelj odjela recepcije

(Front Office Management)

CILJEVI I ISHODI

Ciljevi programa

Polaznici će steći znanja, vještine i kompetencije za izvrsnost u poslovanju, za timski i samostalni rad, za organizaciju i rukovođenje procesima u odjelu recepcije.

Ishodi učenja

 • definirati poslovne funkcije operativnih odjela u hotelu
 • definirati poslovne funkcije odjela podrške u hotelu
 • izraditi organizacijsku shemu hotela
 • izraditi organizacijsku shemu odjela recepcije
 • izraditi godišnji program rada i financijski plan odjela recepcije
 • odrediti poslove procesne funkcije smještaja
 • odrediti ulogu recepcije u marketingu i prodaji hotelskih usluga
 • odrediti ulogu rukovoditelja recepcije
 • primijeniti marketinška načela u hotelskom poslovanju
 • odrediti vrste gostiju
 • napraviti rezervaciju hotelskih usluga
 • odrediti ciklus kretanja gosta i prateće poslove pri dolasku, za vrijeme boravka i pri odlasku gosta
 • analizirati i interpretirati poslovni razultat odjela recepcije
 • primijeniti pravila poslovnog ponašanja u komunikaciji s gostima
 • rješavati krizne, konfliktne i stresne situacije
 • unaprijediti postavke timskog rada
 • odrediti potrebne psihofizičke odlike zaposlenika na recepciji
 • primijeniti vještine poslovnog dopisivanja
 • primijeniti znanja u korištenju raznih sustava za rezervacije
 • izraditi bazu podataka gostiju i sustav upravljanja odnosa s gostima
 • odrediti i izraditi sustav zaštite gostiju u hotelskim sobama
 • primiti VIP goste
Voditelj odjela recepcije