Voditelj restorana i banketa

CILJEVI I ISHODI

Ciljevi programa

Polaznici će steći znanja, vještine i kompetencije za izvrsnost u poslovanju, za timski i samostalni rad, za organizaciju i rukovođenje procesima u odjelu hrane i pića, restoranu i odjelu banketa.

Ishodi učenja

 • definirati poslovne funkcije operativnih odjela u hotelu
 • definirati poslovne funkcije odjela podrške u hotelu
 • izraditi organizacijsku shemu hotela
 • izraditi organizacijsku shemu odjela hrane i pića
 • izraditi godišnji program rada i financijski plan odjela hrane i pića
 • izraditi godišnji program rada i financijski plan banketnog poslovanja
 • odrediti poslove procesne funkcije odjela hrane i pića
 • odrediti ulogu odjela hrane i pića u marketingu i prodaji hotelskih usluga
 • odrediti ulogu voditelja restorana u marketingu i prodaji ugostiteljskih usluga
 • odrediti ulogu voditelja banketa u povećanju prihoda hotela
 • primijeniti marketinška načela
 • odrediti vrste gostiju
 • odrediti ciklus kretanja gosta
 • analizirati i interpretirati poslovni rezultat odjela hrane i pića, restorana i banketnog odjela
 • primjenjivati načela HACCP sustava
 • primijeniti pravila poslovnog ponašanja u komunikaciji s gostima
 • primijeniti vještine poslovnog dopisivanja
 • rješavati krizne, konfliktne i stresne situacije
 • unaprijediti postavke timskog rada
 • odrediti potrebne psihofizičke odlike zaposlenika u restoranu
 • poznavati elemente dekoracije i postave stolova u restoranu i banketnim dvoranama
 • poznavati osnove suvremenog kulinarstva, slastičarstva, sommelierstva i barskog poslovanja
 • primijeniti principe pripreme hrane pred gostom
  primijeniti principe izrade jelovnika u redovnom a la carte i banketnom poslovanju
 • primijeniti principe izrade vinske karte i barske karte
 • izraditi bazu podataka gostiju i sustav upravljanja odnosa s gostima
 • odrediti i izraditi sustav zaštite gostiju u hotelskom restoranu
 • primiti VIP goste
Voditelj restorana i banketa