WEBINARI I RADIONICE

Programi poslovnog i osobnog razvoja

Programi poslovnog i osobnog razvoja na VERN’u

TURIZAM

|jesen 2022. | Na Sveučilištu VERN’

Stručni ispit za turističkog vodiča.

DETALJI PROGRAMA
TURIZAM

| ožujak /travanj 2022. | Na Sveučilištu VERN’

Pripreme za polaganje stručnog ispita.

DETALJI PROGRAMA