Webinar iz područja turizma

Izazovi i tehnike osobne interpretacije za turističke vodiče

17. lipnja 2020. od 17:00 do 19:30

Cijena: 625,00 kn - 3 školska sata

Ukratko o programu

Turistički vodiči su prije svega interpretatori baštine, tumači prirodnih i kulturnih znamenitosti, ali i najbolji ambasadori svoje zajednice. Zbog toga najvažniji dio uloge suvremenog turističkog vodiča više nije vođenje grupe u prostoru, nego vrhunski intelektualni doživljaj otkrivanja nepoznatog. Savladavanje i primjena novih strategija i tehnika osobne interpretacije za turističke vodiče danas je posebno važno. Dimenzije u kojima je većina turističkih vodiča verbalizirala svoje okruženje potrebno je proširiti na svih pet čula kojima doživljavamo materijalni svijet. Osim toga, potrebno je unaprijediti i tehnike interpretacije tako prikupljenih informacija. 

Ovaj program stavlja naglasak na sustavni pristupu usvajanja i primjene različitih suvremenih tehnika interpretacije baštine. Tradicionalni pristupi objašnjavanja i pokazivanja znamenitosti kojima su do sada podučavani turistički vodiči više ne mogu zadovoljiti visoka očekivanja suvremenih turista. Zbog toga će u okviru ovog programa biti prikazane različite tehnike interpretacije koje turistički vodiči mogu usvojiti iz raznih drugih područja, a prije svega znanosti i umjetnosti. Program će obuhvatiti jasne i sistematične upute na izvore, metode i pristupe u usvajanju novih vještina i tehnika interpretacije za turističke vodiče

Što ćete naučiti?

  • Opisati najvažnije strategije i tehnike osobne interpretacije baštine za turističke vodiče
  • Objasniti zahtjeve suvremenih turista i potrebe primjene novih pristupa u osobnoj interpretaciji
  • Odabrati najvažnije izvore, metode i pristupe u usvajanju novih vještina i tehnika interpretacije za turističke vodiče
  • Najvažnije strategije i tehnike osobne interpretacije baštine za turističke vodiče te osvijestiti izvore, metode i pristupe u usvajanju novih vještina i tehnika tumačenja

Predavač

Željko Trezner, mag. rel. int. et dip.,

Aktivno sudjeluje u različitim projektima, stručnim vijećima i skupinama u području menadžmenta turoperatora i turističkih agencija, destinacijskog marketinga i menadžmenta te održivog turizma općenito. Predaje u zvanju višeg predavača na Veleučilištu VERN’ u Zagrebu. Savjetnik je Upravnog odbora Udruge hrvatskih putničkih agencija te ravnatelj Centra za odgovorni turizam u Karlovcu. Kao stručnjak s poslovnim iskustvom uspješno integrira teorijske osnove u praktična rješenja koja su objavljena u brojnim priručnicima i stručnim člancima te prezentirana na mnogim radionicama, seminarima i konferencijama kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Željko Trezner, mag. rel. int. et dip.
Željko Trezner, mag. rel. int. et dip.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Igor Buzov, dipl. inf., predavač
igor.buzov@vern.hr
Iblerov trg 10, Importanne Galleria 1. kat

Boška Relić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826
Iblerov trg 10, Importanne Galleria 1. kat

 

Online programi poslovnog i osobnog razvoja