Webinar iz područja turizma

Izazovi primjene novog Zakona o pružanju usluga u turizmu za turističke agencije u RH

18. lipnja 2020. od 17:00 do 19:30

Cijena: 625,00 kn - 3 školska sata

Ukratko o programu

Odredbe novog Zakona o pružanju usluga u turizmu stupile su na snagu početkom 2018., a one bitno utječu na poslovanje turističkih agencija u Hrvatskoj. Međutim, još i veće izazove donio je srpanj 2018. koje je označavao početak primjene odredbi istog propisa, a kojima su prenesene u hrvatski pravni sustav nove norme iz Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. Usprkos činjenici da je Zakon o pružanju usluga u turizmu u primjeni već više od dvije godine, većina turističkih agencija još uvijek nije u potpunosti s novim propisima uskladila svoje poslovanje u operativnom smislu.

U ovom programu stavljen je naglasak na praktičnu i operativnu primjenu novih zakonskih odredbi te na najčešćim izazovima s kojima su se u protekle dvije godine suočavale postojeće turističke agencije u Republici Hrvatskoj. Zbog toga je ovaj program izvrsna prilika za osobe koje su položile stručni ispit za voditelje poslovnica prije stupanja na snagu novog zakona da steknu potrebne kompetencije za rad u turističkim agencijama u novim uvjetima. Program se temelji na opsežnom iskustvu autora kako u donošenju tako i u postupku implementacije novih zakonskih odredbi u većem broju turističkih agencija u Hrvatskoj. Iz tih praktičnih razloga, sadržaj ovog programa je fokusiran upravo na ona područja koja su izazvala i još uvijek stvaraju najviše dilema u poslovanju turističkih agencija.

Što ćete naučiti?

  • Opisati najvažnije promjene u pravnom okviru poslovanja turističkih agencija u RH
  • Procijeniti izazove primjene novih odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu za operativno poslovanje turističkih agencija u RH
  • Organizirati poslovanje turističke agencije u skladu s odredbama Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima
  • Najvažnije izmjene pravnog okvira poslovanja turističkih agencija u RH od 1. siječnja i 1. srpnja 2018. te najčešće pogreške u poslovanju i izazove u operativnoj primjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu

Predavač

Željko Trezner, mag. rel. int. et dip.,

Aktivno sudjeluje u različitim projektima, stručnim vijećima i skupinama u području menadžmenta turoperatora i turističkih agencija, destinacijskog marketinga i menadžmenta te održivog turizma općenito. Predaje u zvanju višeg predavača na Veleučilištu VERN’ u Zagrebu. Savjetnik je Upravnog odbora Udruge hrvatskih putničkih agencija te ravnatelj Centra za odgovorni turizam u Karlovcu. Kao stručnjak s poslovnim iskustvom uspješno integrira teorijske osnove u praktična rješenja koja su objavljena u brojnim priručnicima i stručnim člancima te prezentirana na mnogim radionicama, seminarima i konferencijama kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Željko Trezner, mag. rel. int. et dip.
Željko Trezner, mag. rel. int. et dip.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Igor Buzov, dipl. inf., predavač
igor.buzov@vern.hr
Iblerov trg 10, Importanne Galleria 1. kat

Boška Relić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826
Iblerov trg 10, Importanne Galleria 1. kat

 

Online programi poslovnog i osobnog razvoja