Webinar iz područja turizma

Ključni financijski pokazatelji poslovanja turističkih agencija

Rujan/listopad 2020.

Cijena: 465,00 kn - 2 školska sata

Ukratko o programu

Globalizacija, učestale reforme, tržišni rizici koji pogađaju svako gospodarstvo postavljaju pred organizacije sve veće zahtjeve u cilju zadovoljenja općih interesa i postavljenih ciljeva poduzeća. Za uspješno upravljanje poduzećem i donošenje što kvalitetnijih poslovnih odluka potrebne su istinite, pravovremene i pravovaljane informacije. Na temelju dobivenih informacija moguće je pratiti realizaciju različito postavljenih ciljeva, upravljati i kontrolirati troškove te izrađivati nove izazovnije planove. Stoga je naglasak ovog programa na razumijevanju i interpretaciji informacija proizašlih iz financijskih izvještaja i njihovog korištenja u donošenju što uspješnijih poslovnih odluka.

Što ćete naučiti?

  • Interpretirati najvažnije informacije proizašle iz financijskih izvještaja
  • Primijeniti neke od postupaka u analizi financijskih izvještaja
  • Objasniti koncept kontribucije i primijeniti ga u izračunu točke pokrića pojedine usluge

Predavačica

Dr. sc. Darija Prša

Dr. sc. Daria Prša ima 15 godina iskustva u području financija i računovodstva. Radila je u nekoliko financijskih institucija (HANFA, Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima). Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova i aktivno sudjelovala na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Zaposlena je na Veleučilištu Vern na Katedri za financije, računovodstvo i pravo, gdje je nositeljica 12 kolegija. Organizirala i sudjelovala u niz uspješnih projekata. Glavni fokus njezina istraživanja je u području poslovnih financija i tržišta kapitala.

Dr. sc. Darija Prša
Dr. sc. Darija Prša

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Igor Buzov, dipl. inf., predavač
igor.buzov@vern.hr
Iblerov trg 10, Importanne Galleria 1. kat

Boška Relić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826
Iblerov trg 10, Importanne Galleria 1. kat

 

Online programi poslovnog i osobnog razvoja