Webinar iz područja turizma

Novi izazovi za turističke vodiče

4. lipnja 17:00 - 17:45

Otvoreni webinar - sudjelovanje slobodno

Ukratko o programu

Pružanje usluga turističkih vodiča izloženo je stalnim i brzim promjenama u ponašanju gostiju i načinu na koji je potrebno komunicirati s njima. U uvjetima opće dostupnosti informacija tumačenje je zahtjevnije nego ikada prije, a izazovi u stvaranju uvjerljivih i jedinstvenih doživljaja sve su veći. Upravo zbog toga vještine interpretacije i komunikacije sve su važniji alat u uspješnom pružanju usluga turističkih vodiča. Tradicionalni pristupi u interpretaciji baštine nisu više dovoljni, a komuniciranje u zahtjevnim situacijama i s „teškim ljudima“ svakodnevna je pojava s kojom se vodiči trebaju nositi.

Ovaj program je posebno usmjeren na predstavljanje izazova i tehnika osobne interpretacije za turističke vodiče novog stoljeća, koji suhoparno nabrajanje činjenica moraju znati zamijeniti tehnikama koje omogućuju dublji uvid u predmet tumačenja te privlačne i dinamične narative. Osim toga, polaznici programa će naučiti i kako komunicirati s „teškim ljudima“, budući da je problematična ponašanja drugih teško izbjeći. No, moguće je usvojiti učinkovite strategije koje će smanjiti stres i neugodne emocije u izazovnim situacijama.

Što ćete naučiti?

  • Identificirati najvažnije izazove i tehnike osobne interpretacije za turističke vodiče
  • Objasniti važnost i koristi od savladavanja tehnike storytellinga u interpretaciji baštine
  • Prepoznati izazove komuniciranja s „teškim ljudima“
  • Osvijestiti koji su najvažniji izazovi u radu turističkih vodiča te koja su najvažnija područja u kojima je nužno stjecanje novih kompetencija

Predavač

Željko Trezner, mag. rel. int. et dip.,

Aktivno sudjeluje u različitim projektima, stručnim vijećima i skupinama u području menadžmenta turoperatora i turističkih agencija, destinacijskog marketinga i menadžmenta te održivog turizma općenito. Predaje u zvanju višeg predavača na Veleučilištu VERN’ u Zagrebu. Savjetnik je Upravnog odbora Udruge hrvatskih putničkih agencija te ravnatelj Centra za odgovorni turizam u Karlovcu. Kao stručnjak s poslovnim iskustvom uspješno integrira teorijske osnove u praktična rješenja koja su objavljena u brojnim priručnicima i stručnim člancima te prezentirana na mnogim radionicama, seminarima i konferencijama kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Željko Trezner, mag. rel. int. et dip.
Željko Trezner, mag. rel. int. et dip.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Igor Buzov, dipl. inf., predavač
igor.buzov@vern.hr
Palmotićeva 82/1, Zagreb

Boška Relić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826
Palmotićeva 82/1, Zagreb

 

Online programi poslovnog i osobnog razvoja