Webinar iz područja turizma

Ugovori turističkih agencija s dobavljačima i kupcima

Rujan/listopad 2020.

Cijena: 465,00 kn - 2 školska sata

Ukratko o programu

Program je usmjeren na upoznavanje polaznika s reguliranjem obveznih odnosa u turizmu te sadržajem najvažnijih ugovora u turizmu i ugostiteljstvu. Cilj ovog programa je osposobiti polaznike za razumijevanje određenih pravnih pojmova, instituta i normi, čije poznavanje je neophodno kao praktična podloga za sklapanje ugovora, kao i uputiti polaznike u odredbe najvažnijih propisa koji reguliraju ugovorne odnose u ugostiteljstvu i pružanju usluga u turizmu.

Što ćete naučiti?

  • Identificirati najznačajnije ugovore u ugostiteljstvu i turizmu
  • Prikazati najvažnija obilježja ugovora koji se sklapaju u ugostiteljstvu i turizmu
  • Predstaviti obveze ugovorih strana za ugovore koje sklapaju turističke agencije, a koji su uređeni zakonima koji reguliraju usluge u turizmu i obvezne odnose te Posebnim uzancama u ugostiteljstvu

Predavačica

Ivana Vrcić, univ. spec. iur.

Ivana Vrcić, univ. spec. iur. završila je Pravni fakultet te poslijediplomski stručni studij građanskopravnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Ima dvadesetogodišnje radno iskustvo u pravnim poslovima iz područja građanskog i trgovačkog prava te također položen pravosudni i javnobilježnički ispit. Trenutno je zaposlena u zvanju predavača na Veleučilištu Vern, gdje je nositeljica sedam kolegija. Sudjelovala je u nizu znanstvenih i stručnih skupova te objavila nekoliko stručnih radova.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Igor Buzov, dipl. inf., predavač
igor.buzov@vern.hr
Iblerov trg 10, Importanne Galleria 1. kat

Boška Relić
boska.relic@vern.hr
01/4881-826
Iblerov trg 10, Importanne Galleria 1. kat

 

Online programi poslovnog i osobnog razvoja