Studentski život

Agencija za mobilnost vas poziva na seriju tematskih predavanja o Erasmus putovanjima

Tema sljedeće radionice je uspješno suočavanje sa stresnim situacijama u kontekstu međunarodne mobilnosti u vrijeme pandemije.

Agencija za mobilnost i programe EU

Agencija za mobilnost i programe EU poziva studente na seriju tematskih predavanja na kojima će usvojiti nova znanja i spoznaje o Erasmus aktivnostima i mobilnosti studenata u vrijeme pandemije koronavirusa.

Sljedeća tematska radionica će se održati u ponedjeljak 30. studenoga, s početkom u 14 sati, a predavanje na temu „uspješnog suočavanja sa stresom“ održat će izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Sudjelovanje na predavanju je besplatno, uz potrebnu ONLINE PRIJAVU, a održat će se putem platforme Zoom.

Radni jezik predavanja je engleski, budući da je radionica namijenjena i stranim studentima, a prijave za sudjelovanje se primaju najkasnije do subote 28. studenoga, jer je broj sudionika ograničen.

Studenti će na ovoj virtualnoj radionici naučiti:

  • koji su osnovni principi „tehnike opreza“ u borbi protiv stresa,
  • kakav je njezin utjecaj na mentalno zdravlje,
  • koji kognitivni i psihološki mehanizmi pridonose nastanku stresa,
  • kako primjenjivati „tehniku opreza“ u meditaciji,
  • kako podizati svijest o prirodi našeg aktivnog i tjeskobnog uma,
  • kako primjenjivati „tehniku opreza“ u svakodnevnom životu.
Odjel za komunikacije
Datum objave: 25.11.2020.