Edukacija

Edukacijski program Kuće ljudskih prava za studente/ice – Mladi zagovaratelji/ice za ljudska prava

Kuća ljudskih prava Zagreb organizira program edukacije „Mladi zagovaratelji/ice za ljudska prava“, koji financijski podržava Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu.

Svrha ovog programa je potaknuti studente/ice završnih godina fakulteta na uključivanje u procese zagovaranja društvene pravde temeljene na standardima ljudskih prava. Program je usmjeren na aktivno rješavanje problema s fokusom na razmjenu znanja i vještina u zagovaranju ljudskih prava te praktične aktivnosti pomaganja sudionicima/sudionicama programa u osmišljavanju i provedbi zagovaračkog plana o pitanju ljudskih prava od njihova interesa, a s ciljem pridonošenja promicanju ljudskih prava, tolerancije, kulture dijaloga i građanske odgovornosti.


Osim zagovaračkih, sudionici/e će biti uključeni i u istraživačke aktivnosti te aktivnosti praćenja ljudskih prava u RH, kao i u pisanje članaka za blog Kuće ljudskih prava Zagreb “Samizdat” uz mentorsku podršku predavačica i voditeljica programa.


Kako bi se izgradilo bolje razumijevanje uloga, djelokruga rada i aktivnosti nacionalnih mehanizama za zaštitu i promicanje ljudskih prava u RH, u program edukacije su uključene i posjete nacionalnim institucijama za ljudska prava te određenim institucijama s važnom međunarodnom ulogom.

Očekivani početak programa je 29. studenog 2018. godine, a detaljan program odredit će se u dogovoru sa sudionicima/cama te će svi sudionici/e biti naknadno obaviješteni, a raspored će biti objavljen i na mrežnoj stranici Kuće ljudskih prava Zagreb. Po završetku programa sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na treningu, a zainteresiranim studentima/cama bit će ponuđena mogućnost uključivanja u internship program Kuće ljudskih prava Zagreb.


Okvirni program edukacije dostupan je ovdje.

Zainteresirane studente/ice pozivamo da se do 20.11. prijave za sudjelovanje u programu edukacije slanjem životopisa i pisma motivacije na adresu elektroničke pošte prijave@kucaljudskihprava.hr.

Planirano je sudjelovanje 15 studenata/ica u programu, a svi/e prijavljeni/e bit će obaviješteni/e o rezultatima 25.11.2018.

Odjel za komunikacije
http://www.kucaljudskihprava.hr/
Datum objave: 20.11.2018.