Znanstveni i stručni radovi

Prijave – Otvoren natječaj za apsolvente i studente za „Godišnju nagradu HANFA-e“

HANFA će tri najbolja rada nagraditi iznosima od 2.000, 1.300 te 650 eura.

Zanimaju li te teme iz područja inflacije, mirovinske štednje, InsurTech-a, digitalizacije i općenito financija? Pišeš li radove na neku od ovih tema?

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) otvorila je prijave za sve apsolvente i studente za natječaj „Godišnja nagrada Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove“  za 2023. godinu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi oni koji napišu ili već rade na nekom stručnom ili znanstvenom radu na neku od sljedećih tema:

  • Utjecaj inflacije na privlačnost korištenja nebankarskih financijskih usluga
  • Paneuropska osobna mirovinska štednja kao novi oblik dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
  • InsurTech – potencijal za industriju osiguranja i njene korisnike
  • Decentralizirane financije – prijetnja ili katalizator razvoja financijskih usluga
  • Prediktivna analitika u predviđanju trendova i donošenju investicijskih odluka
  • Digitalizacija i kibernetička sigurnost – izazovi i prilike

Natječaj je namijenjen svim studentima i apsolventima preddiplomskih i diplomskih studija (sveučilišni, stručni i specijalistički), a stručni rad je potrebno predati u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka.

Rok za predaju radova je 31. kolovoza 2023., najkasnije do 16 sati, a evaluirat će ih stručno povjerenstvo dok će najbolje radove izabrati Upravno vijeće Hanfe.

Tri najbolje rada bit će nagrađena novčanim iznosima i to 2.000 eura neto za najbolji rad, 1.300 eura neto za drugoplasirani te 650 eura neto za trećeplasirani rad.

Detaljne informacije o natječaju i prijavi možete pronaći OVDJE.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 9.2.2023.