Srpanj 2020.

Radno vrijeme referade, knjižnice i studentskih službi VERN’a od 27. do 31. srpnja

Studentske službe VERN'a će u razdoblju od 27. do 31. srpnja 2020. raditi prema sljedećim radnim vremenima...

Referada
Zadnji radni dan referade, za rad sa studentima, je petak 24. srpnja.
Od 24. do 31. srpnja, referada će biti otvorena samo za predaju upisne dokumentacije za upis studenata na prvu godinu studija u ak.god. 2020./2021.

Knjižnica
27. – 31. srpnja: 11:00 – 17:00 sati

Odjel za komunikacije
27. – 31. srpnja: 9:00 – 17:00 sati

IT potpora
27. – 31. srpnja: 9:00 – 17:00 sati 

U razdoblju od 27. do 31. srpnja neće raditi Ured administracije, Računovodstvo i Tajništvo.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 24.7.2020.