Europa i Hrvatska

Studentska anketa Europske komisije: #Posaobudućnosti – rok za sudjelovanje do 15.10.

Anketu provodi Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj u svrhu informiranja javnosti o mogućnostima usavršavanja i implementacija novih vještina.

Poslovi budućnosti

Poznata je činjenica neka zanimanja danas potpuno nestaju, a rađaju se nova koja će ih djelomično ili čak i potpuno zamijeniti.

Stoga je digitalna kampanja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, pod nazivom #Posaobudućnosti, usmjerena upravo onima koji će krojiti budućnost i raditi na budućim poslovima – studentima.

S ciljem uključivanja mladih u dijalog oko poslova budućnosti, na inovativan, atraktivan i interaktivan način, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj poziva studente da se uključe u anketu #Posaobudućnosti i doprinesu informiranju javnosti o mogućnostima za usavršavanje i implementaciju novih vještina.

Anketnom upitniku možete pristupiti putem OVOGA LINKA.

Prema istraživanjima vještine koje će nam biti potrebne do 2022. godine su analitičko razmišljanje i inovacije, aktivno učenje, kreativnost, originalnosti i inicijativa, kritičko razmišljanje i analiza, složeno rješavanje problema, vođenje timova ljudi, emocionalna inteligencija, rješavanje problema i analiza i procjena sustava.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 30.9.2020.