#EducationmeetsBusiness

Istraživanje „University-Business Cooperation“

VERN’ je lokalni partner u provođenju Europskog istraživanja o suradnji visokog obrazovanja i tržišta rada (University-Business cooperation in Europe), koje provodi Europska komisija, uz partnersku podršku Science-to-Business Marketing Research centra iz Njemačke te Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.

To je najopsežnije istraživanje na navedenu temu, provedeno u Europi, a u njemu je sudjelovalo više od 3.500 visokih učilišta te više od 1.000 kompanija iz 33 zemlje. Cilj istraživanja je istražiti trendove u suradnji visokoobrazovnog i poslovnog sektora te ponuditi rješenja za unaprjeđenje, a time i uspješniju integraciju studenata i mladih u svijet rada.

Sudjelovanje Veleučilišta VERN’ u ovom projektu na razini EU logički se nastavlja na prvo istraživanje o rasprostranjenosti i razvijenosti suradnje visokoobrazovnih ustanova i gospodarstva („SVUG“), koje je VERN’ prošle godine u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca te Agencijom za znanost i visoko obrazovanje proveo u Hrvatskoj.

Preliminarni rezultati istraživanja bili su predstavljeni na 1. konferenciji OBRAD (obrazovanje i rad) koja je u lipnju održana u Zagrebu.

Detaljnije informacije o istraživanju „University-Business cooperation in Europe“ dostupne su na poveznici www.ub-cooperation.eu/.

EducationmeetsBusiness