#EducationmeetsBusiness

Zapošljivost VERN’ovih alumnija

Istraživanja pokazuju da su kandidatima prilikom odabira željenog studija među najvažnijim kriterijima:

  • stjecanje praktičnih znanja i vještina
  • mogućnost međunarodne mobilnosti
  • mogućnost brzog zaposlenja nakon stjecanja diplome
  • dobre perspektive za daljnji razvoj karijere.

Studiranje po VERN’ovom jedinstvenom didaktičko obrazovnom modelu studentima jamči stjecanje modernih teorijskih spoznaja te razvoj praktičnih znanja i vještina primjenjivih u dinamičnom domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju. Bliska suradnja VERN’a s gospodarskim sektorom, kroz brojne inicijative i razvoj akademskih programa, ali i samih studenata izravno s tvrtkama, kroz stručnu praksu i mentorske projekte, pruža studentima mogućnost da se do stjecanja diplome profiliraju prema aktualnim potrebama poslovnih organizacija.

Službeni kvartalni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o registriranoj nezaposlenosti za mjesec prosinac 2021. godine, ukazuju na visoku opću stopu procijenjene zapošljivosti VERN’ovih alumnija, te relativno visoke stope zapošljivosti po pojedinim studijskim programima. Među ukupnim brojem, više od 6.000 VERN’ovih alumnija, procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti iznosi 2,33 posto*.

Preddiplomska razina

Naziv studija Stopa registrirane nezaposlenosti*
Ekonomija poduzetništva 2,3%
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje 3,3%
Novinarstvo 3,2%
Odnosi s javnošću i studij medija 5,1%
Poslovna informatika 2,9%
Tehnički menadžment 1,3%
Turizam – turistički i hotelski menadžment 4,2%

Diplomska razina

Naziv studija Stopa registrirane nezaposlenosti*
IT menadžment

2,0%

Menadžment održivog razvoja turizma 7,4%
Poduzetnički menadžment 3,7%
Računovodstvo i financije 2,8%
Upravljanje ljudskim potencijalima 0%
Upravljanje poslovnim komunikacijama 3,9%
Filmska i televizijska režija i produkcija 0%

*Stopa registrirane nezaposlenosti procijenjena je na temelju usporedbe ukupnog broja nezaposlenih osoba koje su diplomirale na VERN’ovim studijskim programima, evidentiranih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje krajem prosinca 2021. godine, s ukupnim brojem diplomanata po VERN’ovim studijskim programima u istom razdoblju.

EducationmeetsBusiness