Michael Porter u Zagrebu

Michael Porter u Zagrebu – medijske najave i odjeci

U prilogu se nalazi skup medijskih najava i odjeka na 'Pliva Business Forum'...

Odjel za komunikacije
Datum objave: 18.5.2009.