Nova TV

Panel: Privatnost građana ili nacionalna sigurnost – Vijesti Nove TV, Nova TV – 5.9.2013.

Medijski odjeci - Održan panel "Privatnost građana ili nacionalna sigurnost"

Panel: Privatnost građana ili nacionalna sigurnost – Dnevnik Nove TV, Nova TV – 5.9.2013.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 9.9.2013.