ERASMUS+

Jean Monnet Module

Ekonomika Europske monetarne unije – Jean Monnet Module

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku Europske unije u Bruxellesu (EACEA) odobrila je darovnicu VERN’u za projekt pod nazivom “Ekonomika Europske monetarne unije”, te je kolegij od strane mjerodavne Agencije Europske unije stekao pravo na poseban status, tj. naziv “Jean Monnet Module”.

Projekt sadrži izvođenje nastave iz kolegija “Ekonomika Europske monetarne unije”, istraživanja monetarnih problema u EU, te organiziranje nekoliko konferencija ili okruglih stolova stručnjaka o problemima eurozone i Europske unije.

Doc.dr.sc. Dubravko Radošević akademski je voditelj (koordinator) projekta i profesor Ekonomike EMU, kolegija koji se izvodi na VERN’u, u sklopu Jean Monnet Modula. Administrativni koordinator projekta je Dubravko Kraus, iz Ureda za međunarodnu suradnju VERN’a.

Program Jean Monnet pokrenut je 1989. godine radi promicanja izvrsnosti u poučavanju i istraživanju o Europskim integracijama na sveučilištima. Nazvan je po francuskom državniku Jeanu Monnetu, jednom od idejnih začetnika Europske unije. S vremenom je program Jean Monnet uključen u Program za cjeloživotno učenje, a od 2014. godine postao je dio programa Erasmus+.

Unutar Erasmus+ programa, program Jean Monnet teži većoj zapošljivosti studenata, diversifikaciji područja studija, proširenju geografskog opsega, te promicanju karijera mlađe generacije profesora i istraživača. Aktivnosti programa Jean Monnet provodi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku u Bruxellesu (EACEA). Više informacija o programu Jean Monnet dostupno je na internetskim stranicama EACEA. Također, informacije o dosadašnjim projektima mogu se naći u bazi projekata: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/ 

U okviru Jean Monnet programa potiču se i podupiru sljedeće aktivnosti: Jean Monnet moduli, Jean Monnet katedre, Jean Monnet centri izvrsnosti, Jean Monnet mreže, Jean Monnet projekti te Jean Monnet potpora institucijama i udruženjima.

Jean Monnet moduli su nastavni moduli na temu europskih integracija kao dio službenog kurikuluma na visokim učilištima. Mogu se provoditi kao uvodni (općeniti) kolegiji o Europskoj uniji, specijalizirani kolegiji o Europskoj uniji ili ljetne škole.

O kolegiju

Kolegij “Ekonomika Europske monetarne unije – Jean Monnet Module” izborni je kolegij studijskih programa Računovodstvo i financije (RIF) i Poduzetnički menadžment (POM), u zimskom semestru druge, završne godine specijalističkog diplomskog studija na VERN’u, Zagreb. Kolegij će se u sklopu Jean Monnet Modula izvoditi tri godine, odnosno u akademskim godinama 2015./2016.; 2016./2017. i 2017./2018.

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Dubravko Radošević, viši znanstveni suradnik na Ekonomskom institutu Zagreb, docent Sveučilišta u Zagrebu; te, kao vanjski suradnik, profesor ekonomije na VERN’u.

Preuzmite silabus kolegija Ekonomika Europske monetarne unije: PDF

Više informacija o programu Jean Monnet:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA),

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Jean Monnet Activities:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Agencija za mobilnost i programe Europske unije,

http://www.mobilnost.hr

 

Važne poveznice:

European Commision, Economic and Financial Affairs,

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

European Central Bank (ECB),

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Center for European Policy Studies (CEPS),

https://www.ceps.eu/

Bruegel Institute,

http://bruegel.org/topic/european-macroeconomics-and-governance/

Erasmus+