ERASMUS+

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka

Financijska potpora uključuje:

  • oslobađanje plaćanja školarine na stranome visokoškolskom učilištu
  • novčanu potporu (pokriva samo dio troškova života). 
    Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

Mjesečni iznos financijske potpore studentima ovisi o zemlji mobilnosti. Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Za vrijeme trajanja mobilnosti studenti su dužni nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi. Studenti mobilnosti moraju provesti minimalno 3. mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Studenti s invaliditetom imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (detaljnije upute bit će objavljene uz rezultate natječaja). Uz prijavu je potrebno priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta. Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti čiji se boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Studenti s invaliditetom imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (detaljnije upute bit će objavljene uz rezultate natječaja). Uz prijavu je potrebno priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta. Studenti slabijeg socioekonomskog statusa ostvaruju pravo na dodatnu financijsku potporu koja je propisana u tekstu Natječaju.

Gdje je moguće obavljati mobilnost studenta u svrhu boravka?

Nastavnu mobilnost student može odrađivati u visokim učilištima s kojima Sveučilište VERN’ ima potpisan ugovor o razmjeni studenata. Popis partner institucija (link na bilateralna erasmus suradnja)

Prijava 

Kandidati za studentsku razmjenu odabiru se natječajem koji raspisuje VERN’ov Ured za međunarodnu suradnju.

Odabir kandidata

Postupak odabira kandidata provodit će povjerenstvo, a osnovni kriteriji napisani su u tekstu Natječaja.

Erasmus+