ERASMUS+

Obveze studenata po povratku iz inozemstva

Po povratku s inozemnog visokog učilišta studenti su dužni Veleučilištu VERN’ dostaviti sljedeće dokumente:

  • Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure) – potvrda u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti, s potpisom i pečatom ovlaštene osobe s inozemne ustanove
  • Prijepis ocjena (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti) odnosno Transcript of Work (za stručnu praksu)
  • Završno izvješće koje mora ispunjeno online u roku od 30 dana nakon završetka perioda mobilnost. Ispunjavanje završnog izvještaja zahtjev je isplatom ostatak financijske potpore
  • Druga jezična provjera student je dužan pristupiti drugoj jezičnoj provjeri
Erasmus+