ERASMUS+

Stručna praksa za studente

ERASMUS+ Mobilnost studenata – stručna praksa

Program ERASMUS+ je potprogram Programa za cjeloživotno učenje (LLP – Lifelong Learning Program). Jedna od aktivnosti koju ovaj program pomaže je mobilnost studenata visokoobrazovnih ustanova u svrhu obavljanja stručne prakse od 2 do 12 mjeseci, u državi članici EU.

Tko može sudjelovati?

Sudjelovati mogu studenti Sveučilišta VERN’ koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države + Turska i Makedonija), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj. Erasmus+ studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi te su za vrijeme trajanja mobilnosti dužni nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi.

Gdje je moguće obavljati Erasmus stručnu praksu?

  • u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, i to isključivo u državama članicama EU

Gdje nije moguće obavljati praksu?

  • u zemljama koje nisu članice EU
  • europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/)
  • ustanovama koje upravljaju programima Europske unije
  • diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (veleposlanstvima, konzulatima)

Napomena:
Stručnu praksu moguće je obavljati u ostalim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (npr. školama, kulturnim institutima itd.) pod uvjetom da razdoblje mobilnosti ima međunarodni karakter. To znači da će student kroz stručnu praksu u takvoj ustanovi steći iskustva koja ne bi mogao steći da sličnu praksu obavlja u Republici Hrvatskoj.

Priznavanje stručne prakse:

Svi studiji Sveučilišta VERN’ dužni su priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Training Agreement, koji prije početka razdoblja mobilnosti potpisuju student, matični studij i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava i/ili evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena.

Financiranje:

Mjesečni iznos financijske potpore studentima ovisi o zemlji mobilnosti (detalji u tekstu natječaja koji se raspisuje za dodjelu Erasmus+ financijske potpore za praksu), a financira se najviše 6 mjeseci boravka.
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.
Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti čiji se boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Tijekom studija studenti mogu biti korisnici najviše jedne financijske potpore za stručnu praksu u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja.
Studenti mogu imati status Erasmus+ studenta i ako ne primaju financijsku potporu iz Erasmus sredstava (tzv. zerogrant studenti).
Za vrijeme trajanja mobilnosti studenti su dužni nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi.
Studenti mobilnosti moraju provesti minimalno 2. mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.
Studenti s invaliditetom imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (detaljnije upute bit će objavljene uz rezultate natječaja). Uz prijavu je potrebno priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
Studenti slabijeg socioekonomskog statusa ostvaruju pravo na dodatnu financijsku potporu koja je propisana u tekstu Natječaju.

Postupak:

Studenti se prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište VERN’. Studenti moraju kontaktirati ciljnu ustanovu/tvrtku, te od budućeg poslodavca dobiti prihvatno pismo (Acceptance Confirmation) u kojem se potvrđuje mogućnost obavljanja  stručne prakse u željenom periodu.

Odabrani kandidati sklapaju Training Agreement (Ugovor o provedbi stručne prakse). Ovaj dokument potpisuju student, matično visokoškolsko učilište i tvrtka/ustanova u koju student odlazi. Sastavni dio obrasca je radni program koji uključuje opis rada, dužnosti studenta, očekivano znanje, vještine i kompetencije koje se od njega/nje očekuju po završenoj praksi te plan monitoringa i evaluacije. Uz to se prilaže i Quality Commitmentkoji sadržava principe European Quality Charter for Mobility.

Kako pronaći praksu:

Student može stručnu praksu pronaći sam ili uz pomoć VERN’ovog Ureda za međunarodnu suradnju te praksu može potražiti i putem web stranica:

Erasmus Intern https://erasmusintern.org/

LEO-NET http://leo-net.org/

Globalplacement  http://globalplacement.com/

Protal Praxis http://www.praxisnetwork.eu/ 

Prijava 

Kandidati za studentsku razmjenu odabiru se natječajem koji raspisuje VERN’ov Ured za međunarodnu suradnju.

Odabir kandidata

Postupak odabira kandidata provodit će povjerenstvo, a osnovni kriteriji napisani su u tekstu Natječaja.

Erasmus+