ERASMUS+

Mobilnost za studente

Vrste Erasmus+ mobilnosti za studente

  • Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka – SMS (3 – 12 mjeseci) – uključuje i izradu završnog rada (ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija).  
  • Stručna praksa za studente – SMP (2-12 mjeseci) – ako je dio nastavnog programa. Ako nije dio nastavnog programa matični fakultet mora posebno odobriti praksu.
  • Kombinacija studijskog boravka i stručne prakse (3-12 mjeseci po aktivnosti) – uz uvjet da  se stručna praksa obavlja pod nadzorom iste visokoškolske ustanove na kojoj će student ostvariti studijski boravak, te da se 2 aktivnosti ostvare jedna za drugom bez prekida.

Svi studenti Sveučilišta VERN’ imaju pravo prijave na natječaj za mobilnost putem Erasmus+ programa.
Tijekom studija (uključuje sve razine studija) studenti mogu samo pristupiti mobilnosti do trajanje od maksimalno 12 mjeseci po razini studija.

Studenti za vrijeme trajanja mobilnosti ostaju upisani na Sveučilište VERN’ i dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi tijekom perioda mobilnosti.

Erasmus studenti bez financijske potpore (zero-grant): Imaju ista prava kao Erasmus+ studenti ali ne dobivaju financijsku potporu (ne plaćaju školarinu na partner instituciju). Ne mogu se tijekom studija dvaput prijaviti za studijski boravak/stručnu praksu.

Erasmus+