Fakultet

ekonomije i

poslovanja

Ekonomija poduzetništva

Poduzetništvo je pokretač gospodarstva, a upravo ovaj studij potiče kod studenata razvoj poduzetničkih ambicija te stjecanje poslovnih znanja i vještina poput sposobnosti prepoznavanja prilika, procjene i preuzimanja prihvatljivog poslovnog rizika, inicijativnosti, inovativnosti, kreativnosti i komunikativnosti.

| 3 godine (6 semestara) | 180 ECTS | početak u listopadu 2021. |

Što ćeš naučiti:

  • izrada poslovne i razvojne strategije i poduzetničkog poslovnog plana,
  • organizacijsko i logističko planiranje, organiziranje, provedba i nadzor aktivnosti i procesa; izbor i postavljanje organizacijske strukture, oblikovanje poslovnih i poslovodnih funkcija i službi, definiranje radnih mjesta,
  • upravljanje računovodstvenim i financijskim aktivnostima i procesima (priprema i donošenje odluka o investiranju, financiranju i raspodjeli dobiti, praćenje stanja i poslovanje na tržištu kapitala),
  • upravljanje ljudskim potencijalima (planiranje razvoja, obrazovanje i poslovno usmjeravanje i motiviranje zaposlenika, politika plaća),
  • vođenje poslovnih pregovora i zaključivanje poslovnih ugovora,…

Istraži studij

Turizam – turistički i hotelski menadžment

Studij turizma obrazuje moderne i inovativne generacije menadžera za rastuće potrebe u hrvatskom i međunarodnom turizmu koji razumiju važnost dinamičnosti, kreativnosti, doživljaja i iskustava u svim tradicionalnim i posebnim oblicima turističke djelatnosti.

| 3,5 godina (7 semestara) | 180 ECTS | početak u listopadu 2021. |

Što ćeš naučiti:

  • upravljanje razvojem u turističkoj destinaciji 
  • upravljanje poslovanjem u hotelskim poduzećima i smještajnim kapacitetima u turizmu
  • primjena marketinga u stvaranju i održavanju uspješnih turističkih destinacija
  • mogućnost procjene kvalitete i uloge dizajna u turizmu i hotelijerstvu
  • razumijevanje koncepta hotelskih informacijskih sustava i njihovog povezivanja s drugim sustavima u turizmu,… 

Istraži studij

 

Upisni postupak započinje popunjavanjem (neobvezujuće) elektronske prijavnice, a mogu ga započeti svi ovogodišnji maturanti i kandidati koji imaju prethodno završenu četverogodišnju srednju školu:

Po završetku prijave kandidati će dobiti korisničke podatke za pristup osobnom studentskom portalu Eduneta, na kojem ispunjavanju prijavni obrazac za unos ocjena iz srednje škole (prva tri razreda).

Detaljne informacije o postupku upisa dostupne se na linku Upisni postupak.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti našem Odjelu za komunikacije, kolegicama Ani Belić (ana.belic@vern.hr, 01.4881.832) i/ili Lei Švec Dumbović (lea.svec.dumbovic@vern.hr, 01.4881.833).