Fakultet
ekonomije i
poslovanja

Vidiš li se kao poduzetnik?
Poduzeće, turistički sektor?

 

Fakultet ekonomije i poslovanja

objedinjuje područje ekonomije, poduzetništva i turizma. Ekonomija i poslovanje u svakom svom segmentu pokretači su gospodarstva, a upravo ovaj fakultet potiče kod studenata razvoj poduzetničkih ambicija te stjecanje poslovnih znanja i vještina.

 

Kroz dva preddiplomska i četiri diplomska stručna studija ovaj fakultet priprema studente za suvremeni poslovni svijet, razvija poduzetničku kulturu i prenosi stručna znanja potreba za današnje tržište rada. Osim teorijskih znanja i primjenjivih praktičnih vještina, na ovom fakultetu se potiču i razvijaju inicijativnost, inovativnost, kreativnost, komunikativnost te sposobnost procjene i preuzimanja prihvatljivog poslovnog rizika.


 

Istraži i prijavi se na studije