Nastava

Nastava

Izbor kontaktne ili online nastave

  • Poštovane kolegice i kolege studenti i predavači,

  • Kontaktna nastava (ovisno o epidemiolo..)

  • Sinkronizirana online nastava (uživo)

  • Streaming preko aplikacije Microsoft Teams

  • Jedinstveni pristup aplikaciji pomoću pass-a

  • Potpuna audio i video pokrivenost predavanja

  • Polaganje ispita…