#EducationMeetsBusiness

Business Simulation Game – platforma za razvoj budućih poduzetnika i menadžera

Poslovna simulacija omogućava menadžerima bolje sagledavanje i dublje razumijevanje funkcioniranja poduzeća kao cjeline. To ih čini boljim donositeljima odluka, boljim suradnicima, ali i boljim članovima tima.

Poslovna simulacija omogućava menadžerima bolje sagledavanje i dublje razumijevanje funkcioniranja poduzeća kao cjeline. To ih čini boljim donositeljima odluka, boljim suradnicima, ali i boljim članovima tima.

U djelatnostima u kojima je donošenje ispravnih odluka i procjena od presudnog značenja za krajnji rezultat, poput ratovanja, upravljanja zrakoplovima ili upravljanja složenim postrojenjima, već desetljećima se koriste simulacijske igre kako bi se djelatnike dostatno pripremilo na realne izazove. Posljedice pogrešnih odluka u navedenim djelatnostima su ljudske žrtve, pa je i prirodno da su se kompjutorske simulacije prvotno upravo u njima pojavile.

Zaštićeni od posljedica pogrešnih odluka                

U okolnostima stalnog povećavanja složenosti poslovanja, za poduzeća na tržištu postaje sve teže izbjegavati pogrešne, a donositi dobre odluke. I posljedice pogrešnih odluka sve je teže ispravljati. Stoga je poželjno da budući poduzetnici i menadžeri svoje vještine upravljanja poduzećem steknu, provjere i izbruse u dovoljno realističnom, ali sigurnom okruženju. Upravo takvo okruženje pružaju poslovne simulacijske igre. Kako se radi o efikasnom i uvjerljivom sredstvu za učenje, a sudionici su zaštićeni od ozbiljnih posljedica svojih pogrešnih odluka ili nedovoljno razrađenih poteza, simulacije su se u novije vrijeme značajno proširile na edukaciju u menadžmentu. Tome je svakako pridonio i razvoj informacijske tehnologije koji ih je učinio široko dostupnima.

Procjena svojih akcija, ali i konkurencije

Poslovna simulacijska igra je najčešće uobličena kao interaktivna web platforma i predstavlja komercijalan proizvod namijenjen edukaciji studenata i menadžera. Kroz tržišno nadmetanje virtualnih poduzeća timovi studenata produbljuju, usavršavaju i integriraju stečena, te stječu nova operativna znanja o ključnim segmentima poslovanja. Kao i u stvarnom poslovanju, osim dobrog planiranja svojih akcija, potrebno je dobro procjenjivati moguće poteze suparničkih timova.

Međufunkcijska integracija

Jedan od najvažnijih ishoda angažiranog sudjelovanja u poslovnoj simulacijskoj igri je stjecanje spoznaje o važnosti međufunkcijske integracije. Pritom studenti počinju uviđati koliko je kompleksno upravljanje poduzećem, na koji su način isprepletene odluke u pojedinim funkcionalnim odjelima te kakve su njihove posljedice na druge odjele. Tako počinju bolje razumijevati na koji način pojedinačni segmenti poslovanja utječu na organizaciju u cjelini. Primjerice, mnogi menadžeri dobro poznaju svoj odjel, ali ne razumiju dovoljno ulogu nekog drugog odjela, pa je moguće je da zbog te ograničene perspektive donesu odluke ili preporuke koje su suboptimalne.

Može se reći da poslovna simulacija omogućava menadžerima (ili budućim menadžerima) bolje sagledavanje i dublje razumijevanje funkcioniranja poduzeća kao cjeline. To ih čini boljim donositeljima odluka, boljim suradnicima, ali i boljim članovima tima.

Efikasan način učenja

Istraživanja pokazuju da su praktične aktivnosti usmjerene na rješavanje problema jedan od najboljih načina učenja. Značajnu ulogu imaju i iskustvo, i pogreške. Učenje kroz poslovnu simulacijsku igru, uz ostale prednosti, sadrži i navedene značajke što ga čini idealnim edukacijskim alatom.

Stoga me raduje da imam priliku na VERN’ovom izbornom predmetu Poslovna simulacija studentskim timovima pomagati u vođenju njihovog virtualnog poduzeća. Za njih sudjelovanje u virtualnom tržinom natjecanju donosi, osim stjecanja novih kompetencija, i iskustvo o tome na koji način prethodno stečena znanja treba primjenjivati. Želja mi je u igru uključiti i goste iz poduzeća koja djeluju na stvarnom tržištu. Vjerujem da bi to bilo zanimljivo i, što je još važnije, obostrano korisno.

piše: Joško Meter,
predavač na VERN’u, voditelj preddiplomskog studija Ekonomija poduzetništva

Ostale koristi poslovne simulacijske igre:

  • potiče interes i motivaciju sudionika
  • pomaže u usvajanju poslovne terminologije
  • pomaže u savladavanju elemenata poslovnog planiranja
  • omogućava produbljivanje razumijevanja osnovnih načela poslovnih financija
  • pruža priliku za vježbanje „što-ako“ analiza, odnosno analiza raznih scenarija
  • omogućavaju razumijevanje uloge alata i izvještaja za operativno planiranje
  • omogućavaju razumijevanje uloge alata za strateško planiranje i upravljanje – npr. Balanced Scorecard
  • učvršćuje svijest o potrebi usklađivanja svih poslovnih odluka s definiranom strategijom
  • poboljšava vještine timskog rada
Odjel za komunikacije
Datum objave: 7.6.2018.