Preventivne mjere

Obavijest o prekidu redovne nastave na VERN’u

Od 16. ožujka na dva tjedna prekidaju se sve nastavne aktivnosti na VERN'u.

VERN’

Temeljem preporuke Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite o prekidanju nastave na visokim učilištima u cijeloj državi, na VERN’u se od ponedjeljka 16. ožujka na dva tjedna prekida izvođenje nastave za redovne i izvanredne studente na preddiplomskim i diplomskim studijima.

Administracija i studentske službe VERN’a će raditi prema uobičajenom radnom vremenu tijekom razdoblja prekida nastave, ako se ne promijene okolnosti, o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni.

Održavanje online nastave zasad nije predviđeno, budući da će se dva tjedna neodržavanja nastave moći nadoknaditi u travnju (u tjednima rezerviranima za kolokvije i ispite). Ovisno o dužini trajanja ove mjere, raspored i ostale nastavne obaveze ćemo prilagođavati situaciji.

Ako se nastava ne bi izvodila duže od dva tjedna, daljnje nastavne aktivnosti će se izvoditi na daljinu u obliku online nastave, za one kolegije na kojima je to tehnički moguće, uz izravni vizualni kontakt s predavačima i komunikaciju putem emaila.  

Od trenutka kada bude ukinuta ova mjera, nastava u predavaonicama kontinuirano će se održavati do kraja akademske godine.

Obrane završnih radova koje ne zahtijevaju okupljanje većeg broja studenata, mogu se provoditi do daljnjeg.

Pozivamo sve studente da redovito prate studentske portale i VERN’ovu internetsku stranicu gdje ćemo vas redovito informirati o daljnjim aktivnostima.

U skladu s ovim mjerama odgađaju se i sva javna događanja na VERN’u poput programa edukacija, Otvorenog sata i prijemnog ispita za preddiplomske studije.

Odjel za komunikacije
Petar Vučetić
Datum objave: 13.3.2020.