Vanjski suradnik

Poziv na suradnju: Vanjski suradnik u nastavi – “Programiranje za Internet”, “Izrada aplikacija za mobilne platforme”

Veleučilište VERN’ traži vanjskog suradnika za izvođenje nastave na preddiplomskom stručnom studiju Poslovne informatike za predmete:

Programiranje za Internet

Opis predmeta – cilj predmeta je upoznati studente s modernim tehnologijama za razvoj Internet aplikacija i pružiti im znanja potrebna za izradu istih, ukazati im na principe klijent-server programiranja za Internet, staviti naglasak na rad s bazom i podacima uz pomoć odgovarajućih tehnologija i kontrola, te naglasiti važne karakteristike današnjih web aplikacija – višeslojnost, višejezičnost, rad sa prijavljenim korisnicima, prilagodljivost veličini zaslona uređaja. Na serverskoj strani rad s Java, Spring MVC, JSP, JSTL, korištenje baza podataka (MySQL, MS SQL, Postgree ili SQLite) za pohranu i dohvaćanje podataka, a na klijentskoj strani HTML, CSS, Javascript, Web component te jQuery kao standardi za klijentske web tehnologije.
Napomena: Prethodno navedeno je obavezno, a moguć je i jedan manji angažman u Microsoft ASP.NET Core MVC radnoj okolini.

 
Izrada aplikacija za mobilne platforme

Opis predmeta – savladavanjem gradiva studenti trebaju moći razvijati aplikacije za Android korištenjem java SDK za android unutar Android studio razvojne okoline usklađeno s trenutno prihvaćenom najboljom praksom. U uvodno dijelu kolegija bavimo se izradom korisničkog sučelja prilagodljivog raznim veličinama ekrana (layouts) kontrolama, menijima, dijalozima. Tijekom kolegija studenti će savladati korištenje: Activities, Intents i Intents Filters, ViewModel i LiveData, Room Persistance library za pohranu podataka. Prilikom izrade projektnog zadatka imat će prilike upoznati i korištenje Lokacijskih usluga u mogućnosti, slika, grafika, audio i video zapisa, korištenje kamere i senzora uređaja kako bi se maksimalno iskoristile mogućnosti android mobilnih uređaja.

Uvjeti:

  • Iskustvo u radu u navedenim tehnologijama
  • Visoko obrazovanje
  • Iskustvo na poslovima edukacije

Prednosti:

  • Izbor u nastavno zvanje

Kandidati trebaju priložiti:

  • Motivacijsko pismo i životopis

Prijave se zaprimaju putem e-maila, na e-mail adresu pročelnice studija Poslovne informatike
jadranka.musulin@vern.hr

Odjel za komunikacije
Datum objave: 22.11.2019.