Gostujuće predavanje

Poznati grafički dizajner Pero Vojković održao gostujuće predavanje za VERN’ove studente PR-a

Gost je predavanje održao u okviru predmeta Odnosi s javnošću u kulturi, predavača Krešimira Dabe, za grupu naših studenata.

U okviru nastave na predmetu Odnosi s javnošću u kulturi, na 3. godini preddiplomskog studija Odnosi s javnošću i studij medija, na VERN’u je 11. travnja gostovao Pero Vojković, poznati grafički dizajner.

Gost je za grupu naših studenata održao predavanje na kojem je predstavio svoje radove iz područja kulture i umjetnosti. Također je predstavio i vizualne primjere promotivnih materijala, objasnivši pritom studentima zakonitosti vizualne komunikacije na tržištu kulture i civilnog sektora.

Pero Vojković
Odjel za komunikacije
VERN'
Datum objave: 15.4.2019.