Razvoj gospodarstva

Sveučilište VERN’ partner projekta edukacije savjetnika za rad s ranjivim skupinama na tržištu rada

U Rijeci, Splitu i Osijeku završena je 2. faza ovoga projekta, dodjelom certifikata polaznicima, kojoj je prisustvovao i glavni direktor Sveučilišta VERN' Ivo Ivančić.

Dodjelom certifikata polaznicima završena je 2. faza projekta pod nazivom „Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a“, kojemu je cilj edukacija savjetnika za rad s ranjivim skupinama.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), a zajednički ga provode Sveučilište VERN’, tvrtka Core Integra d.o.o. i Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Zagreba.

Tijekom prethodne, 1. faze ovoga projekta, izrađena je analiza radnog mjesta savjetnika za rad s ranjivim skupinama i okvir ključnih kompetencija potrebnih za rad s ovom skupinom korisnika. Druga faza je obuhvatila edukaciju savjetnika, djelatnika HZZ-a, za ukupno 100 osoba/polaznika, koja se sastojala od 3 modula u trajanju od 36 školskih sati: Modul za dubinsko savjetovanje, Modul za definiranje i procjenu radnog potencijala i profiliranje te Modul za izradu individualnog integracijskog plana i intenzivnu podršku nezaposlenih iz ranjivih skupina.

Edukacija je održana u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu, u grupama od 10 do 14 polaznika, iz različitih područnih službi.

Edukaciju u Rijeci pohađali su polaznici iz Područne službe Rijeka te Područnih ureda Gospić i Pula, a certifikate su im krajem ožujka uručili ravnatelj HZZ-a Ante Lončar i glavni direktor Sveučilišta VERN’ Ivo Ivančić.

Glavni direktor Sveučilišta VERN’ Ivo Ivančić na dodijeli certifikata u Rijeci

Edukaciju u Splitu pohađali su djelatnici HZZ-a iz Područne službe Split te područnih ureda Dubrovnik, Šibenik i Zadar, a 10. svibnja certifikate su im uručili zamjenica ravnatelja HZZ-a Marina Nekić, glavni direktor Sveučilišta VERN’ Ivo Ivančić i voditelj projekta mr. sc. Zoran Komar.

Dodjela certifikata u Splitu

Treći edukacijski ciklus, onaj u Osijeku pohađali su savjetnici iz Područne službe Osijek i područnih ureda Požega, Slavonski Brod, Virovitica, Vinkovci i Vukovar, a certifikate su im 12. svibnja uručili zamjenica ravnatelja HZZ-a Marina Nekić i glavni direktor Sveučilišta VERN’ Ivo Ivančić.

Dodjela certifikata u Osijeku

Projekt „Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a“ proizlazi iz Komponente „Unaprjeđenje mjera zapošljavanja i pravnog okvira za moderno tržište rada“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te propisuje razvoj sustava individualizirane podrške kako bi se povećao broj uključenih pripadnika ranjivih skupina na tržište rada. Projekt financira Europska Unija – Next Generation EU.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 26.5.2023.