Upute za održavanje nastave

Upute nastavnicima za održavanje nastave u razdoblju pandemije bolesti covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera

Poštovane kolegice i kolege nastavnici,

 1. Zbog specifičnih okolnosti pandemije bolesti COVID-19 nastava na VERN’u će biti organizirana u kombiniranom obliku – dio u učionici, a dio online.
 • Nastava za izvanredne i studente diplomskih studija izvodit će se u većini online (prva dva tjedna u učionici, potom nastavak online, te na kraju dva tjedna ponovno u učionici).
 • Za redovite studente preddiplomskih studija nastava će se izvoditi većinom u učionici (osim dva tjedna prije Božića i tjedan iza Nove godine kada će se izvoditi online). U slučaju pogoršavanje epidemiološke situacije, nastava se prebacuje na online izvedbu za sve studente.

U slučaju pojave COVID-19 kod studenta, nastava se za njegovu/njezinu grupu nastavlja sukladno preporukama epidemiologa. Moguće je daljnje održavanje nastave u učionici za ostale studente u grupi dok bi student/ica kojem/joj je izrečena epidemiološka mjera nastavu pratio/la putem MS Teamsa. U slučaju izricanja mjere samoizolacije za cijelu grupu, nastava će se izvoditi online do završetka izrečenih mjera.

U slučaju zaraze nastavnika te ako nastavnik ne može izvoditi nastavu online, nastava na tom predmetu se prekida do završetka njegova/njezina bolovanja.

 1. Na nastavi i u svim prostorima VERN’a obavezno je nošenje maski. Ako student/ica nema masku, potrebno ga/ju je uputiti da istu kupi u kantini. Ako student/ica na nastavi odbija nositi masku, treba ga/ju zamoliti da napusti učionicu i prostore VERN’a, te ga/ju prijaviti u stegovni postupak.
 2. Svakom nastavniku će biti osigurana jedna transparentna maska koja olakšava govor i komunikaciju sa studentima i koju su dužni koristiti tijekom predavanja i drugih akademskih aktivnosti koje podrazumijevaju kontakt sa studentima.
 3. Nastavni sat se ne skraćuje, ali se preporuča nastavnicima da nastavu mogu dovršiti ranije (5-10 minuta) u slučajevima kad je potrebno dezinficirati prostor prije nego ga započne koristiti nova grupa studenata. Također, važno je napomenuti kako se nastava izvodi u blok satima bez pauze, kako studenti ne bi napuštali dvoranu te se kretali bez potrebe prostorima VERN’a. Studentima treba savjetovati da u što kraćem roku napuste prostor VERN’a nakon završetka nastave.
 4. Prostor će se dezinficirati svaki put kad grupa studenata napusti prostoriju, a prije dolaska nove grupe studenata.
 5. Katedre se neće zaključavati, već isključivo dvorane. Nastavnik je dužan prije nastave preuzeti ključ na porti. Također je dužan dezinficirati katedru nakon završetka svoje nastave ukoliko u isti prostor ulazi drugi nastavnik nakon njega, zaključati dvoranu, te ključ dostaviti službeniku na porti. Dezinfekciju računala obavlja Odjel za logistiku.
 6. Sve učionice su pripremljene za održavanje razmaka između studenata od 1,5 metara. Nastavnici bi trebali studentima preporučiti da u učionici nastoje sjesti na isto mjesto ukoliko je to moguće.
 7. Budući da se nastava za studente preddiplomskih studija može izvoditi istodobno u kontaktnom obliku i online, korištenjem MS Teamsa, dio dvorana ima i mogućnost online prenošenja sadržaja koji nastavnik ispisuje na ploči, posebnim kamerama koje su usmjerene prema ploči i ne smiju se micati. Ako se veći dio nastave održava pisanjem na ploči (matematika, statistika, jezici…), obavijestite IT potporu i pročelnike da vam se osigura takva kamera u učionici.
 8. Na početku nastave (tijekom prvih sati) studenti će potpisivati izjave o pravilima odgovornog ponašanja na VERN’u za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 kroz akademsku godinu 2020/2021. Nakon što potpišu izjave, nastavnike molimo da iste prikupe i dostave službeniku na porti.
 9. Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici visokoga učilišta, kao i druge osobe, ne smiju ulaziti u prostore VERN’a ako: imaju povišenu tjelesnu temperaturu (veću od 37,2 mjereno klasičnim toplomjerom); dišne (respiratorne) simptome (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome ove zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe i sl.); te ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom.

U slučaju navedenih simptoma, dužni su o tome obavijestiti svog liječnika i slijediti njegove upute.

 1. Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici visokoga učilišta dužni su sami mjeriti tjelesnu temperaturu kod kuće prije polaska na posao, odnosno na nastavu. Nastavnici i ostali zaposlenici dužni su o povišenoj temperaturi izvijestiti pročelnika radi organizacije nastave, a ostali zaposlenici neposrednog voditelja.
 1. Osobe koje su u visokorizičnoj skupini ne smiju boraviti na visokom učilištu. Svaka takva osoba koja i inače prakticira ograničeno kretanje (student, nastavnik i drugi zaposlenik visokoga učilišta) te osoba koja dijeli kućanstvo s osobom iz visokorizične skupine, treba uputiti zamolbu u Tajništvo uz potvrdu svog liječnika obiteljske medicine. Takvim studentima će VERN’ omogućiti praćenje nastave online, odnosno djelatnicima odobriti rad od kuće.
 2. U slučaju pojave povišene tjelesne temperature i/ili pojave respiratornih i/ili drugih simptoma koji ukazuju na moguću zarazu kod studenata i nastavnika tijekom njihova boravka u prostorima VERN’a, isti moraju odmah o tome informirati nastavnika (ili pročelnika), te napustiti visoko učilište u najkraćem vremenu bez kontakta s drugim osobama. Dužni su se odmah javiti svom izabranom obiteljskom liječniku.
 3. U slučaju dolaska studenta/ice na nastavu, a kojem/joj se kasnije utvrdi zaraza, primjenjivat će se mjere koje odredi nadležni epidemiolog (samoizolacija za najbliže kontakte ili za cijelu grupu).

Srdačan pozdrav,

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dekan

Odjel za komunikacije
Datum objave: 2.10.2020.