Upute za održavanje nastave

Upute studentima za održavanje nastave u razdoblju pandemije bolesti covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera

Poštovane studentice i studenti,

 1. Zbog specifičnih okolnosti pandemije bolesti COVID-19 nastava na VERN’u će biti organizirana u kombiniranom obliku – dio u učionici, a dio online.
 • Nastava za izvanredne i studente diplomskih studija izvodit će se u većini online (prva dva tjedna u učionici, potom nastavak online, te na kraju dva tjedna ponovno u učionici).
 • Za redovne studente preddiplomskih studija nastava će se izvoditi većinom u učionici (osim dva tjedna prije Božića i tjedan iza Nove godine kada će se izvoditi online). U slučaju pogoršavanje epidemiološke situacije, nastava se prebacuje na online izvedbu za sve studente.

U slučaju pojave COVID-19 kod studenta/studentice, nastava se za njegovu/njezinu grupu nastavlja sukladno izrečenim preporukama epidemiologa. Moguće je daljnje održavanje nastave u učionici za ostale studente u grupi, dok bi student/ica kojem/joj je izrečena epidemiološka mjera nastavu pratio/la putem MS Teamsa.

U slučaju izricanja mjere samoizolacije za cijelu grupu, nastava će se izvoditi online do završetka izrečenih mjera.

U slučaju zaraze nastavnika, ako nastavnik ne može izvoditi nastavu online, nastava na tom predmetu se prekida do završetka njegova/njezina bolovanja.

 1. Studenti su dužni sami mjeriti tjelesnu temperaturu kod kuće prije polaska na nastavu. U slučaju povišene temperature (viša od 37.2 mjereno klasičnim toplomjerom), dužni su o tome obavijestiti svog liječnika i slijediti njegove upute.
 2. Na nastavi i u svim prostorima VERN’a obavezno je nošenje maski. Ako student/ica nema masku, istu može kupiti i u kantini. Ako student/ica na nastavi odbija nositi masku, mora napustiti učionicu i prostore VERN’a, te će biti prijavljen/a u stegovni postupak.
 3. Nastava se izvodi u blok satima bez pauze kako studenti ne bi napuštali dvoranu te se kretali bez potrebe prostorima VERN’a. Studenti su dužni u što kraćem roku napustiti prostor VERN’a nakon završetka nastave.
 4. Prostor će se dezinficirati svaki put kad grupa studenata napusti UČIONICU, a prije dolaska nove grupe studenata.
 5. Sve učionice su pripremljene za održavanje razmaka između studenata od 1,5 metara. Preporuka je da studenti u učionici nastoje sjesti uvijek na isto mjesto ukoliko je to moguće.
 6. Na početku nastave (tijekom prvih sati) studenti će potpisivati izjave o pravilima odgovornog ponašanja na VERN’u za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 kroz akademsku godinu 2020/2021.
 7. Studenti ne smiju ulaziti u prostore VERN’a ako: imaju povišenu tjelesnu temperaturu (veću od 37,2 mjereno klasičnim toplomjerom); dišne (respiratorne) simptome (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome ove zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe i sl.); te nikako ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom.

U slučaju navedenih simptoma, dužni su o tome obavijestiti svog liječnika i slijediti njegove upute.

 1. Studenti koji spadaju u visokorizične skupine ne smiju boraviti na visokom učilištu. Svaki takav student/ica koji/a spada u visokorizične skupine ili dijeli kućanstvo s osobom iz visokorizične skupine, može uputiti zamolbu za praćenje nastave online, uz potvrdu svojega liječnika obiteljske medicine. Zamolba se upućuje u Tajništvo. Svaku takvu zamolbu pojedinačno će se razmatrati te će se studentu/ici omogućiti praćenje nastave online.
 2. U slučaju pojave povećane tjelesne temperature i/ili pojave respiratornih i/ili drugih simptoma koji ukazuju na moguću zarazu kod studenta/ice tijekom boravka u prostorima VERN’a, isti moraju odmah o tome informirati nastavnika te napustiti visoko učilište u najkraćem vremenu bez kontakta s drugim osobama. Dužni su se odmah javiti svom izabranom obiteljskom liječniku i slijediti njegove upute.
 3. U slučaju dolaska studenta/ice na nastavu, a kojem/joj se kasnije utvrdi zaraza, primjenjivat će se mjere koje odredi nadležni epidemiolog (samoizolacija za najbliže kontakte ili za cijelu grupu).
 4. Studentima se preporuča kontaktiranje studentskih službi mailom i/ili telefonom, te fizički odlazak u te službe samo u iznimnim slučajevima kao što su podizanje x-ice ili nekog drugog dokumenta i tome slično.

Srdačan pozdrav,

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dekan

Odjel za komunikacije
Datum objave: 2.10.2020.