Institut za migracije i narodnosti

VERN’ partner međunarodne konferencije „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (2)“

Konferencija će se održati 9., 10. i 11. prosinca u Zagrebu i Osijeku, a bavit će se temama koje su važne za razvoj našega društva i gospodarstva u kontekstu aktualnih globalnih događanja.

Migracije i integracija

VERN’ je partner i suorganizator druge po redu međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (2)“, koja će se na inicijativu i u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti održati 9. i 10. prosinca u Zagrebu te 12. prosinca u Osijeku.

Okvirne teme za izlaganje u Zagrebu:

 • migracije u doba pandemije uzrokovane COVID 19 virusom
 • migracije i ekonomija: uzroci i posljedice
 • migracije i poduzetništvo
 • prelazak s kune na euro: utjecaj na identitet?
 • migracije i mediji
 • prepoznatljivost i brendiranje Republike Hrvatske
 • percepcija Republike Hrvatske u domaćim i stranim medijima
 • lokalne, regionalne i globalne migracije
 • hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu
 • umrežavanje dijaspore
 • mogućnosti suradnje hrvatskog iseljeništva s Hrvatskom: kultura, ekonomija, znanost
 • demografski aspekti iseljavanja
 • migracije i izbjeglička kriza
 • nacionalna država i globalne migracije
 • manjine i nacionalne manjine u suvremenim društvima
 • ustavni položaj, kultmni razvoj i nacionalni identitet Hrvata u BiH
 • konstitutivnost naroda u BiH
 • religijski i kultumi identitet,…

Okvirne teme za izlaganje u Osijeku (odnose se na pametna sela):

 • pametna sela: pretpostavka ostanka stanovnika u Republici Hrvatskoj?
 • digitalna infrastruktura kao temelj pametnih sela
 • digitalna tehnologija usmjerena na poboljšanje života stanovnika
 • pametna javna usluga: digitalne javne usluge i tehnologije
 • pametno uspostavljene mreže gradskog prometa
 • optimizirana odvodnja i zbrinjavanje otpada
 • učinkovito upravljanje građevinama
 • pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama
 • digitalizirane i interaktivne upravljanje selom
 • usmjerenost na stanovnike
 • uvođenje suvremenih tehnologija u škole
 • inovativna poduzetnička rješenja
 • održiva mobilnost,…

Pozivaju se svi zainteresirani znanstvenici i stručnjaci iz Hrvatske, dijaspore i regije da se prijave na konferenciju te da svojim radovima pridonesu razvoju znanosti i struke iz područja konferencije, kao i rješavanju aktualnih izazova za naše društvo i gospodarstvo.

Detaljnije informacije o načinu prijave tema i sažetaka saznajte na stranicama Instituta.

Među suorganizatorima konferencije su i Hrvatska gospodarska komora, Institut za javne financije, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana te brojna visoka učilišta iz Hrvatske i susjednih zemalja

Odjel za komunikacije
Datum objave: 31.8.2020.