Online gostujuće predavanje

Za studente kolegija Poslovna etika i kultura održano gostujuće predavanje na temu suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta

Predavanje je održao Marijo Bertina, nekadašnji načelnik PN USKOKa.

Isječak s predavanja

U okviru predavanja na kolegiju Poslovna etika i kultura krajem svibnja je za studente održano gostujuće predavanje na temu suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta koje je održao Marijo Bertina, nekadašnji načelnik PN USKOKa.

Gostovanje je održano u formi intervjua koji su s gostom proveli naši studenti Ana Matijević i Tomislav Lovreković, a tijekom kojega je studentima predstavljen način djelovanja PN USKOKa i aktivnosti koje provodi s ciljem borbe protiv korupcije i kriminaliteta.

Tako su studentima predstavljene osnove pokretanja postupaka, načini na koje se provode izvidi protiv osumnjičenih osoba, načini na koje se stvara dokazna dokumentacija i „gradi slučaj“ te načini procesuiranja osumnjičenih.

Studenti su također upoznali i društveno djelovanje ove organizacije i to kroz program „život bez droge“ te programe resocijalizacije i rehabilitacije osuđenika nakon odslužene kazne. Gost je na kraju istaknuo da uz sve poteškoće koje prate posao na takvoj poziciji, jedino su marljiv i kontinuiran rad garancija uspjeha, a savjesno i pošteno obavljanje posla te dizanje razine kvalitete rada, pružaju ogromnu profesionalnu satisfakciju.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 18.6.2021.