Veleučilište VERN'

Ključni pokazatelji

VERN’ danas izvodi ukupno 8 studija na preddiplomskoj i 7 na diplomskoj razini, na kojima studira više od 1.800 studenata, dok VERN’ova mreža alumnija broji više od 4.500 članova.

saznaj više

Povijest i razvoj

VERN’ je akademski razvoj započeo davne 1994. godine kao prvo hrvatsko privatno poslovno visoko učilište, koje je tijekom svoje transformacije u respektabilnu akademsku instituciju u hrvatsko visoko obrazovanje unijelo poduzetnički način razmišljanja i poduzetničku poslovnu kulturu.

saznaj više

Projekti

Organizacija i implementacija različitih projekata jedna je od ključnih konkurentskih odrednica naše institucije. Projekti na kojima sudjelujemo, u suradnji s različitim dionicima iz obrazovanja i gospodarstva, pružaju nam kvalitetne i realne spoznaje o trendovima u današnjem društvu.

saznaj više

Education meets Business

U skladu s višegodišnjom orijentacijom i tradicijom obrazovanja stručnjaka za potrebe gospodarskog razvoja u europskom i globalnom kontekstu, VERN’ pokreće niz inicijativa za snažniju suradnju između akademskog i gospodarskog sektora objedinjenih u konceptu #EducationmeetsBusiness

SAZNAJ VIŠE

Tko smo

UPRAVA

Upravu Veleučilišta VERN’ čine predsjednik Uprave i dva člana.

SAZNAJ VIŠE

Upravu Sveučilišta VERN’ čine predsjednik Uprave i dva člana.

SAZNAJ VIŠE

UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Veleučilišta VERN’ čine predsjednik Upravnog vijeća i četiri člana.

 SAZNAJ VIŠE

Upravno vijeće Sveučilišta VERN’ čine predsjednik Upravnog vijeća i dva člana.

SAZNAJ VIŠE

Strategija, vizija i misija

Obrazovani, poduzetni i društveno odgovorni ljudi nositelji su održivog razvoja i blagostanja zajednice.

saznaj više

Kvaliteta

VERN’ je strateški opredijeljen za ostvarivanje najviših nacionalnih i međunarodnih normi i standarda kvalitete u visokom obrazovanju i poslovanju. Kultura kvalitete je zajednička vrijednost i odgovornost svih dionika ove institucije i iskazuje se našom politikom kvalitete.

saznaj više

Časopis Suvremene teme

Suvremene teme su međunarodni znanstveni časopis koji izdaje Veleučilište VERN’, a u njemu se nalaze prethodno neobjavljeni radovi iz politologije, sociologije, komunikacijskih znanosti i suvremene povijesti koji se bave područjem jugoistočne Europe. Časopis objavljuje radove jednom godišnje, na hrvatskom i engleskom jeziku, a besplatno je dostupan online.

SAZNAJ VIŠE

Poznati na VERN'u

Koji javno poznati stručnjaci predaju na VERN’u? Koji su uvaženi gosti dosad sudjelovali na VERN’ovim tematskim diskusijama? Koji su VERN’ovi alumniji ostvarili uspješne poslovne karijere?

SAZNAJ VIŠE

Dokumenti

Temeljni dokumenti, pravilnici, dokumenti za prasku

SAZNAJ VIŠE

Natječaji

SAZNAJ VIŠE

Nastupna predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

SAZNAJ VIŠE