KLJUČNI POKAZATELJI

Sveučilište VERN'

VERN’ danas

 • više od 1.850 studenata
 • više od 6.000 alumnija (bivših studenata)
 • 200 predavača
 • 17 studija
  • 3 sveučilišna prijediplomska
   • Cyber komunikacije i znanost o mreži (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Internet stvari (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Transmedijska dramaturgija (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
  • 7 prijediplomskih
   • Ekonomija poduzetništva (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Novinarstvo (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Odnosi s javnošću i studij medija (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Poslovna informatika (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Tehnički menadžment (3 godine, 6 semestara, 180 ECTS)
   • Turizam – turistički i hotelski menadžment (3,5 godine, 7 semestara, 210 ECTS)
  •  7 stručnih diplomskih
   • Filmska i televizijska režija i produkcija (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • IT menadžment (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Menadžment održivog razvoja turizma (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Poduzetnički menadžment (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Računovodstvo i financije (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Upravljanje ljudskim potencijalima (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
   • Upravljanje poslovnim komunikacijama – PR (2 godine, 4 semestra, 120 dodatnih ECTS)
 • 3.250 četvornih metara prostornih kapaciteta u samom centru Zagreba

Ključni ljudi

O VERN'u