KVALITETA

Sveučilište VERN'

Kvaliteta

Strategija i politika kvalitete

VERN’ je strateški opredijeljen za ostvarivanje najviših nacionalnih i međunarodnih normi i standarda kvalitete u visokom obrazovanju i poslovanju. Kultura kvalitete je zajednička vrijednost i odgovornost svih dionika ove institucije i iskazuje se našom politikom kvalitete. Politika kvalitete predstavlja referentni okvir za uspostavu, prosudbu i provedbu te ostvarenje strateških ciljeva na području kvalitete. U njihovoj provedbi sudjeluju svi studenti, zaposlenici i vanjski suradnici VERN’a a nadzire se kroz VERN’Qual sustav kvalitete, sukladno dinamici, potrebama i razvojnim mogućnostima VERN’a.

Akreditacije i dopusnice

VERN’ je privatna ustanova visokog obrazovanja s pravom javnosti, usmjerena stručnom visokom i cjeloživotnom obrazovanju i razvoju na područjima poduzetničke ekonomije, turizma, poslovne informatike, poslovnih financija, medija, komunikacija i primijenjenih umjetnosti. Zadovoljavanje potrebnih zakonskih i drugih normativnih uvjeta za obavljanje ove djelatnosti potvrđeno je odgovarajućim odlukama i rješenjima nadležnih institucija:

  • Rješenje o registraciji Trgovačkog suda u Zagrebu
  • Rješenje o upisu u Upisnik visokih učilišta MZOS

Svi studijski programi VERN’a izvode se u skladu s odgovarajućim nacionalnim dopusnicama.

VERN’ je podložan redovitoj reakreditaciji i povremenoj vanjskoj neovisnoj prosudbi kvalitete koju obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

VERN’u je akademske godine 2010./2011. dodijeljena Erasmus proširena sveučilišna (Erasmus Mundus) povelja za sudjelovanje u međunarodnoj akademskoj razmjeni, temeljem odluke Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske unije (Bruxelles).

Norma kvalitete

VERN’Qual djeluje u skladu, a njegov rad se vrednuje normama ISO 9001:2015 te Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu ESG).

Sustav upravljanja kvalitetom implementiran je i prvi put certificiran prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2000 30. srpnja 2004. godine. Sustav je recertificiran 2010. godine prema revidiranoj normi ISO 9001:2008 i redovito ga nadzire ovlaštena certifikacijska ustanova. Nakon certifikacijskog audita integriranog sustava kvalitete, kojeg je provela međunarodna certifikacijska kuća SGS, VERN’u je u siječnju 2015. ponovno dodijeljen međunarodni certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2008. U svibnju 2018. Veleučilište VERN’ je potvrdilo uspješnost svog sustava kvalitete VERN’Qual, dodijeljenim certifikatom ISO 9001:2015, prema zahtjevima istoimene međunarodne norme za upravljanje kvalitetom.

2011. godine započele su pripreme za uspostavljanje sustava osiguravanja kvalitete prema Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Godine 2013. Povjerenstvo za vanjsko vrednovanje kvalitete u organizaciji, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, provodi vanjsko vrednovanje kvalitete VERN‘a. Godine 2014. VERN’u je dodijeljen međunarodni ESG Certifikat (Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area) za učinkovit, razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguranja kvalitete u obrazovanju, temeljen na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja. Ovim je certifikatom, koji se dodjeljuje na razdoblje od pet godina, Agencija za znanost i visoko obrazovanje potvrdila da je sustav osiguravanja kvalitete na VERN’u sukladan standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja.

Akti koji reguliraju VERN’Qual su Pravilnik o sustavu kvalitete na Veleučilištu VERN’, Priručnik kvalitete, te ostali pripadajući dokumenti (pravilnici, postupci, radne upute) koji su dostupni putem VERN’ EduNete. 

Nagrade i priznanja

Nastavni program prvog VERN’ovog studija Ekonomije poduzetništva, koji čini okosnicu svih kasnijih studija, još 2000. godine prošao je nezavisnu međunarodnu evaluaciju finskog Sveučilišta Vaasa. 

Godine 2009., na temelju odluke Odbora European Foundation for Management Development-a (EFMD), VERN’ je postao članica ove ugledne međunarodne organizacije koja okuplja više od 700 članova iz sektora obrazovanja, poslovanja, javnih službi i konzaltinga iz 80 zemalja.

Kao prvi akademski Superbrand, VERN’ od 2010. godine kontinuirano prima priznanja Superbrands Croatia (2009., 2010, 2011.).

U nezavisnom istraživanju kvalitete QUDAL (QUality meDAL), najveći broj hrvatskih građana je naveo kako VERN’ smatraju najkvalitetnijim privatnim visokim učilištem u Hrvatskoj.

U siječnju 2013. godine VERN’u je dodijeljeno priznanje “dr. Branko Lovrec” za uvažavanje vjerskih sloboda studenata.

U ožujku 2013. VERN’ova prodekanica za studije mr. sc. Višnja Grozdanić proglašena je dobitnicom nagrade za promicanje socijalnog poduzetništva, budući da studenti na VERN’u već godinama uče o značaju i koristi tog oblika poduzetništva.

U srpnju 2014. VERN’u je dodijeljen međunarodni ESG Certifikat (Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area) za učinkovit, razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguranja kvalitete u obrazovanju, temeljen na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja.

Više informacija:

O VERN'u