KVALITETA

Veleučilište VERN'

Temeljni dokumenti

Statut Veleučilišta VERN’ PDF
Strategija VERN’ 2020. (sažetak) PDF
Politika kvalitete PDF
Pravilnik o studijima PDF
Pravilnik o sustavu kvalitete PDF
Etički kodeks PDF
Kvaliteta